• Iba't Ibang PasilidadInternational Associations ng ibang siyudad

Internasyonal na asosasyon ng ibang lungsod

Hyogo Prefecture

Pangalan Makipag-ugnayan sa
Hyogo International Association WEB

Hyogo International Association

Foreign Prefectural Information Center
WEB
AKASHI Arts and International Exchange Foundation WEB
Ashiya International Association WEB

Amagasaki International Association

WEB
Awaji International Association
(Foundation) Kakogawa International  Association WEB
Sanda International Association WEB
Tamba International Association WEB
Toyooka International Association WEB
Nishinomiya International Association WEB
Himeji City International Foundation for Cultural Exchange WEB
Miki International Association WEB

Osaka Prefecture

Pangalan Makipag-ugnayan sa
Osaka International Association Center WEB
Osaka International Foundation WEB
Minoh International Association WEB
Toyonaka International Association WEB

Kyoto Prefecture

Pangalan Makipag-ugnayan sa
Kyoto International Association WEB
Kyoto International Foundation Center WEB

Shiga Prefecture

Pangalan Makipag-ugnayan sa
Foundation of Shiga International Association WEB

Nara Prefection

Pangalan Makipag-ugnayan sa
Nara Silk Road Expo Memorial Foundation WEB

Wakayama Prefecture

Pangalan Makipag-ugnayan sa
Foundation of Wakayama International Association WEB

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Hunyo, 2014.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.