Danh sách các đường link web liên kết hỗ trợ học tiếng Nhật

Dành cho những người muốn học tiếng Nhật

(1)Dành cho người mới bắt đầu

LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP THÁNG 2

(2)Phương pháp 1 kèm 1, dành cho người muốn luyện tập giao tiếp.

Chương trình học tiếng Nhật và văn hóa Nhật (khai giảng từ tháng 1 năm 2022)