Gửi đến những người dân ngoại quốc đang cần hỗ trợ

image_2023_1_19.png
IMG_6918.JPG

Bạn có thể nhận thực phẩm,nhu yếu phẩm và quần áo mùa đông tại tầng 1 KICC Shinagata.

(Sản phẩm hỗ trợ sẽ chấm dứt

 sau khi được phân phát hết)

Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ tư vấn sức khỏe

Thời gian Ngày 10 tháng 11 (Thứ 6)
11:30~13:00
Đối tượng People who came from foreign.
Chi phí Free
Đăng ký
Liên hệ
Địa điểm KICC Shin-Nagata 1F