Gửi đến những người dân ngoại quốc đang cần hỗ trợ

image_2023_1_19.png
20230526__.jpg

Bạn có thể nhận thực phẩm và nhu yếu phẩm tại tầng 1 KICC Shinagata

Thời gian Ngày 26 tháng 5 (Thứ 6)
11:30-13:00
Đối tượng Gửi đến những người dân ngoại quốc đang cần hỗ trợ
Chi phí Free
Đăng ký Không cần thiết
Liên hệ Kobe International Community Center 078-742-8908
Địa điểm KICC Shin-Nagata 1F