Gửi đến những cư dân nước ngoài đang cần hỗ trợ,

image_2023_1_19.png

Nhà thờ công giáo trung tâm-Kobe

(Kobe Central Catholic Church)

Mọi người có thể nhận được đồ ăn và các hàng hóa thiết yếu

(Sự kiện sẽ kết thúc sau khi hết đồ)

Thời gian Thứ 4 ngày 12 tháng 7
12:00~13:30
Đối tượng Foreigner
Chi phí Free
Đăng ký
Liên hệ Kobe International Community Center 078-742-8908
Địa điểm Vui lòng kiểm tra thông tin trên tờ rơi