Về chúng tôi

Tên

Trung tâm giao lưu hợp tác quốc tế Kobe: KIC

Địa chỉ

Tòa nhà trung tâm shoko boeki, Tầng 2, 5-1-14, Hamabedori, Chuo-ku, Kobe 651-0083

Map