Kobe International Community Center

Tư vấn sinh hoạt thường ngày

Tên tổ chức Nội dung hoạt động Ngôn ngữ hỗ trợ Ngày, giờ tư vấn  Địa chỉ, điện thoại liên lạc, tham khảo
 
Trung tâm giao lưu hợp tác quốc tế Kobe

Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe (KICC)
Cung cấp các thông tin về chính sách của thành phố, đời sống và tư vấn về đời sống Tiếng Nhật
Tiếng Anh Thứ 2-6
Tiếng Trung
Thứ 2 đến thứ 6
 10 giờ ~12giờ

13 giờ ~17giờ
Điện thoại thì có thể gọi từ từ 9 giờ đến 10 giờ cũng được 

〒651-0083

Kobe-shi Chuo-ku Hamabe-dori 5-1-14 Kobe shoko boeki senta biru 2F


tel:078-291-8441
fax:078-291-0691
Tiếng Hàn, Tiếng Triều Tiên Thứ 6
Tiếng Việt 
 Thứ 2 thứ 4
Tiếng Philippin Thứ Tư 
Tiếng Tây Ba Nha
 Thứ 3, thứ 5
Tiếng Bồ Đào Nha
 Thứ 3, thứ 5
Hiệp hội giao lưu quốc tế Hyogo (HIA)

 Trung tâm thông tin cho người nước ngoài tại tỉnh Hyogo
Tư vấn về đời sống Tiếng Anh

Tiếng Trung

Tiếng Tây Ba Nha 

Bồ Đào Nha 
Thứ 2 đến thứ 6

9 giờ ~17 giờ
〒650-0044
KobeShi-ChuoKuHigashikawasakiCho 1 Chome1-3(Kobe Crystal Towerーtầng 6)
tel:078-382-2052
fax:078-382-2012
Mạng lưới tổ chức phi chính phủ (NGO) hỗ trợ người nước ngoài tại Kobe  Tư vấn đời sống

Tiếng Anh

Tiếng Tây Ba Nha 

Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

 

Tiếng Trung

Thứ 6 từ 13giờ ~20giờ

(Đường dây nóng tư vấn về đời sống)

tel: 078-232-1290 ( Tư vấn dành riêng)

tel: 078-271-3270
fax:078-271-3270
email:gqnet@poppy.ocn.ne.jp

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài định cư tại Kobe  (KFC) Tư vấn đời sống Tiếng Nhật

Tiếng Hàn
Từ thứ 2 đến thứ 6

9giờ rưỡi tới 18 giờ
tel:078-612-2402
fax:078-612-3052
email:kfc@social-b.net
Nhà cộng đồng và trung tâm thông tin  (CHIC)) ・Hỗ trợ các vấn đề có liên quan đến đời sống của người nước ngoài tại Nhật như   các lớp học nấu ăn quốc tế, các lợp học ngoại ngữ… Tiếng Nhật

Tiếng Anh
Từ thứ 2 đến thứ 6

9 giờ 30 rưỡi tới 16 giờ 30
tel:078-857-6540
fax:078-857-4789
email:kobechic@gol.com

 
Vietnam Yume KOBE Các hoạt động tư vấn cho người Việt đang sống tại Nhật Tư vấn đời sống
Dạy tiếng Việt

Dạy tiếng Nhật
Tiếng Nhật

Tiếng Việt
Thứ 3 , Thứ 5, Thứ 6

10 rưỡi~17 giờ
tel:078-736-2987
Dự án do phụ nữ Asia tự lập Phục vụ đối tượng là phụ nữ người nước ngoài đang ở Nhật
Tư vấn về đời sống và pháp luật
 Tiếng Nhật
Tiếng Nhật

Tiếng Anh

Tiếng Tagalog

Tiếng Bồ Đào Nha
Thứ 4
11 giờ~16 giờ
tel:078-734-3633
e-mail:awep@tcc117.jp
(Quỹ phúc lợi giáo dục ASIA bộ phận phụ trách các vấn đề về người tị nạn  
Chi nhánh Kansai
Tư vấn đời sống cho người tị nạn Giúp đỡ tìm việc làm
Tư vấn về học tập tiếng Nhật
Tiếng Anh

Tiếng Việt
※Các ngôn ngữ khác cần liên lạc trước 
Thứ 2 đến thứ 6

9 rưỡi 30 đến 17 giờ 30

tel:0120-090091

(Câu hỏi dành riêng điện thoại miễn phí)
tel:078-361-1700
fax:078-361-1323

email:kansai@rhq.gr.jp

Cộng đồng người Brazil tại Kansai
(KBC)
Tư vấn đời sống

Lớp học tiếng Bồ Đào Nha

Lớp dạy giáo dục tiếng mẹ đẻ cho trẻ em người Brazil 
Tiếng Nhật

Tiếng Bồ Đào Nha
Thứ 2,4, 6, 7

tel-fax: 078-411-8813
e-mail:

cbk.bras.01@tiara.ocn.ne.jp

Cộng đồng Latinh ở Hyogo

Có thể tư vấn về đời sống.

Dạy tiếng Tây Ban Nha cho trẻ em có cha mẹ nói tiếng Tây Ban Nha.

Tiếng Nhật

Tiếng Tây Ban Nha

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều

〒653-0052
 Hyogo-ken Kobe-shi Nagata-ku Kaiun-cho 3-3-8
Trung tâm Cộng đồng Takatori
Tel-fax: 078-739-0633
Di động: 090-6984-1665

E-mail: hlc.jp.info@gmail.com


Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 9 năm 2016. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.