Kobe International Community Center

Địa chỉ học tiếng Nhật qua Internet

Chủ đề Ngôn ngữ Người thành lập URL
Vui học tiếng Nhật. Học từ tượng thanh, từ tượng hình Tiếng Nhật e-Japan
Viện nghiên cứu quốc ngữ
web
「Tìm hiểu về học sinh các cấp tiểu học,trung học cơ sở, trung học」
「Tìm hiểu về nước Nhật hiện tại」
「Tiếp nhận các gợi ý khi nghe giảng 」
Tiếng Nhật, Anh, Trung, Hàn
Diễn đàn Văn hóa Quốc tế web

「Tài liệu giảng dạy dành cho trẻ em người Việt 」

「Tài liệu giảng dạy dành cho trẻ em người Thái đang sinh sống tại Nhật」

Tiếng Việt

Tiếng Thái
Đại học Ngoại ngữTokyo
Trung tâm nghiên cứuđa văn hóa, đa ngôn ngữ
web
「Sổ luyện tập Hiragana」
「Sổ luyện tập Katakana」
「Tập hợp các từ vựng căn bản」
Tiếng Trung, Nga, Pháp,Ảrập, Việt Nam, Tây ba Nha, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Nepal, Biruma,Shinhara, toruco, Amuhara
Tổ chức pháp nhân phúc lợi xã hội
Saborato 21
web

Tne Toyota Nihongo E-Learning

TNe とよた日本語eラーニング

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc
Đại học Nagoya
Hệ thống hỗ trợ học tập tiếng Nhật Toyota
web
Online Nihongo

Tiếng Anh

web

Phiên bản Web Erin đố bạn Có thể nói tiếng Nhật

WEB版 エリンが挑戦!
にほんごできます。

Tiếng Anh

Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hàn Quốc – Triều Tiên
Tiếng Pháp

Tiếng Indonesia
Pháp nhân hành chính độc lập giao lưu quốc tế Kikin
web
webjapanese.com Tiếng Anh
Chủ yếu hoạtđộng ở Kanto. Nhóm các giáo sư chuyên dạy tiếng Nhật tư nhân.
web
NIHONGO -Cánh cửa để học tiếng Nhật-qua internet
Tiếng Anh
Pháp nhân hành chính độc lập giao lưu quốc tế Kikin
Trung tâm quốc tế Kansai
web

Hãy học tiếng Nhật

にほんごをまなぼう

Tiếng Trung, Hàn Triều tiên, Việt Nam, campuchia, Tiếng Anh, Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha
Hội nghiên cứutài liệu dạy tiếng Nhật web
Tiếng Nhật của cộng đồng "Tiếng Nhật cho cuộc sống hàng ngày"
Tiếng Anh Tổ chức pháp nhân Hiệp hội phổ cập tiếng Nhật quôc tế
web
Tiếng Nhật thiết yếu Tiếng Anh Hiệp hội phổ cập tiếng Nhật quôc tế
web
Học tiếng Nhật qua Kanji Tiếng Anh Hiệp hội phổ cập tiếng Nhật quôc tế
Hiệp hội phổ cập tiếng Nhật quôc tế
web
Learning Supplements Tiếng Anh Hiệp hội phổ cập tiếng Nhật quôc tế
web
Hệ thống trợ giúp đọc hiểu tiếng Nhật
Reading Tutor
Tiếng Anh, Đức, Hà Lan, Slovenia, Tây Ba Nha
Đại học quốc tế Tokyo web
Kênh truyền hình NHK World Tiếng Anh,Trung,Hàn, Arabia, Tây Ba Nha, Pháp, Biruma, Hindi,Bồ Đào Nha, Việt Nam, Bengal, Suwabiri, Thái, Indonesia, Nga NHK WORLD web
JPLANG

Tiếng Anh, Trung, Thái, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Serbia

Tiếng Ý
Tiếng Đức
Tiếng Balan

Đại học ngoại ngữ Tokyo trung tâm Tiếng Nhật lưu học sinh tiếng Nhật Trung tâm xử lý thông tin webViệc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 7 năm 2013. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.