Kobe International Community Center

BẮT ĐẦU HỖ TRỢ TIÊM CHỦNG PHÒNG NGỪA BỆNH CÚM (INFLUENZA)
(Thứ tư 15/10/2014 ~ Thứ bảy 31/01/2015)

Hãy tiêm phòng cúm Influenza trước trung tuần tháng 12, trước khi dịch bùng phát.

 

【Người cao tuổi】
◆Đối tượng:    

・Đối tượng từ đủ 65 tuổi trở lên (tính đến ngày tiêm phòng) có đăng ký cư trú tại thành phố Kobe.
・Đối tượng từ đủ 60 tuổi đến đủ 64 tuổi tuổi trở lên (tính đến ngày tiêm phòng) có đăng ký cư trú tại thành phố Kobe, có chứng nhận cấp 1 hoặc tương đương trong Sổ chứng nhận Bệnh trạng/Khuyết tật các bệnh về tim, thận, hô hấp, rối loạn chức năng miễn dịch.

◆Phương thức: Xuất trình các giấy tờ có thể chứng nhận Địa chỉ, Tên họ, Tuổi tác (Ví dụ Thẻ bảo hiểm Y tế) tại quầy giao dịch Cơ sở Y tế Ủy thác.

◆Lệ phí:           1,000 Yên

 

※ Với các đối tượng nêu trên, nếu thỏa mãn mục ① hoặc ② đưới đây thì được MIỄN PHÍ:
①Hộ gia đình nhận bảo trợ sinh hoạt ②Hộ gia đình được miễn thuế của Thành phố

 

Xuất trình Giấy chứng nhận Bảo trợ sinh hoạt hoặc Thông báo phí bảo hiểm chăm sóc (Kể từ năm 2014, đổi thành Phí bảo hiểm từ cấp 1 đến cấp 4, không cấp lại). Với trường hợp không có giấy tờ trên, sau ngày 8/10 (Thứ 4), mang giấy tờ chứng nhận bản thân tới Ủy ban quận (Ku yaku sho) hoặc các chi nhánh nơi đăng ký vĩnh trú để lấy phiếu xác nhận đối tượng được miễn phí.

 

【Trẻ em từ đủ 1~12 tuổi (tính đến ngày tiêm phòng)】
◆Phương thức: Xuất trình các giấy tờ có thể chứng nhận Địa chỉ, Tên họ, Tuổi tác (Ví dụ Thẻ bảo hiểm Y tế) tại quầy giao dịch Cơ sở Y tế Ủy thác. (Không cần làm thủ tục trước tại Ủy ban Phường).

◆Lệ phí            Lần đầu: 3,000 Yên
Lần 2: 2,620 Yên (nếu tiêm phòng tại cơ sở Y tế đã tiêm lần đầu)

【Nơi liên hệ】
Ủy ban quận (Ku yaku sho)Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 10 năm 2014. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.