• जापानको जीवन शैलीस्वयंसेवक

स्वयंसेवक

कपडाको दान

संगठनको नाम भाषा

सम्पर्क

कपडा सहायता को लागी जापान केन्द्र (NPO) जापानी WEB

AAA एशिया र अफ्रिका

जापानी WEB

पुस्तकहरूको दान

संगठनको नाम

भाषा

सम्पर्क

जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संघ

शापला नीर

जापानी

अंग्रेजी

WEB

जापानी शान्ति स्वयंसेवक संघ

जापानी

अंग्रेजी

WEB

प्रयोग गरिएको टिकटहरूको दान

संगठनको नाम

भाषा

सम्पर्क

जापान ओभरसीज क्रिश्चियन सेवा (JOCS)

कन्साई कार्यालय

जापानी WEB

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संघ शापला नीर

जापानी

अंग्रेजी

WEB

अनावश्यक पोस्टकार्डहरूको दान

संगठनको नाम

भाषा

सम्पर्क


एशियामा ईसाई शिक्षाका लागि जापान कोष

जापानी

WEB

हन्गरफ्रि वरल्द (NPO)

जापानी

अंग्रेजी

WEB

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग NPO  JOICFP (परिवार नियोजनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग को लागी फाउन्डेशन

जापानी

अंग्रेजी

WEB

एशिया मित्रता संघ

जापानी

WEB

एक स्वयंसेवक हुन चाहन्छु!

संगठनको नाम

भाषा

सम्पर्क

कोबे समाज कल्याण समिति

स्वयंसेवी सूचना केन्द्र

जापानी

WEB

TELL (टोकियो अंग्रेजी लाइफलाइन)

अंग्रेजी

WEB