• बिभिन्न सुविधाहरुचर्च, मस्जिद, सभाघर

चर्च

नाम ठेगाना भाषा

कन्साई काकिउ क्रिश्चियन गिर्जाघर

2-24-9 Nakayamate-dori, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-241-7091

जापानीज, चिनियाँ

कान्तेइबो 7-3-2 Nakayamate-dori, Chuo-ku, Kobe

WEB

जापानी

कोबेको जैन संघ जैना मन्दिर

3-7-5 Kitano-cho, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-241-5995

 

कोबे मुस्लिम मस्जिद 2-25-14 Nakayamate-dori, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-231-6060

WEB

जापानी, अंग्रेजी

कोबे च्यूयो (केन्द्रिय) क्याथोलिक गिर्जाघर

1-28-7 Nakayamate-dori, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-221-4682
 

 जापानी, अंग्रेजी

सेन्ट माइकल कोबेको क्याथेड्रल गिर्जाघर 5-11-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-351-3463

WEB

जापानी, अंग्रेजी

कोबे अर्थोडक्स गिर्जाघर

1-4-11 Yamamoto-dori, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-221-4925

WEB
जापानी

ग्रेस कोबे ब्याप्टिष्ट गिर्जाघर

1-7-27 Yamamoto-dori, Chuo-ku, Kobe

TEL: 078-231-7187


WEB
जापानी
जापान मा कोरियाली क्रिश्चियन चर्च कोबे टोबु गिर्जाघर

6-4-8 Higure-dori, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-241-5253

078-882-5233


WEB

जापानीज, कोरियाली

क्राइष्टको युनाइटेड गिर्जाघर ईस्ट कोबे गिर्जाघर

〒658-0058
3-7-11 Mikage, Higashinada-ku, Kobe
TEL: 078-851-4334

WEB

जापानीज

टाकाथोरी क्याथोलिक गिर्जाघर

3-3-8 Kaiun-cho, Nagata-ku, Kobe
TEL: 078-731-8300

WEB

जापानीज

जापानमा क्राइष्टको संयुक्त चर्च

कोबे गिर्जाघर

9-16 Hanakuma-cho, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-341-2598

WEB

जापानीज

कोबे नुनोबिकी गिर्जाघर

6-2-2 Kumochi-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-291-0519


WEB

जापानीज

सेबेन्त-दे एड्भेन्टिष्ट गिर्जाघर 4-2-11 Kumochibashi-dori, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-221-2733

WEB

जापानीज

जापान मा सुधारित चर्च नाडा सुधार चर्च 〒657-0817
8-5-1 Ueno-dori, Nada-ku, Kobe
TEL: 078-861-2313

WEB

जापानीज

कन्साई यहूदी सभाघर

〒650-0002
4-12-12 Kitano-cho, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-242-7254

WEB

जापानीज, अंग्रेजी, हिब्रू

युनाइटेड क्राइष्ट गिर्जाघर

4-16-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-331-2286


WEB

जापानीज

※ अन्य जानकारीको लागि धार्मिक साइटहरुमा कृपया हेर्नुहोस्教会.com

अनुवाद जुन, २०१५को रूपमा उपलब्ध डाटामा आधारित छ।कृपया नोट गर्नुहोस् कि नयाँ प्रणालीहरू, प्रणाली परिवर्तनहरू आदि यस मिति पछि शुरू गरिएको हुन सक्छ।लिंक गरिएका वेबसाइटहरूका लागि उत्तरदायित्व उनीहरूका सिर्जनाकर्ताहरूको साथ छ।कोबे शहरले तिनीहरूको सामग्री आदिको लागि कुनै जिम्मेवारी स्वीकार गर्दैन।