Kobe International Community Center

Các sách giáo khoa Tiếng Nhật hàng ngày (Do KFC biên tập)

Nhằm giúp những người nước ngoài sống tại thành phố Kobe có thể học tập tiếng Nhật cần thiết cho đời sống sinh hoạt hàng ngày một cách dễ dàng hơn, cùng với sự hợp tác của tổ chức phi lợi nhuận đặc thù Trung tâm hỗ trợ những người nước ngoài định trú ở Kobe (KFC)  chúng tôi đã biên tập cuốn sách “Sách giáo khoa tiếng Nhật hàng ngày nadeshiko japaniizu”.
Ngoài ra để những người dạy tiếng Nhật ở các lớp học tiếng Nhật hay các lớp tình nguyện có thể sử dụng cuốn sách này chúng tôi cũng tiến hành biên tập cuốn “Phương pháp dạy tiếng Nhật”. Những cuốn sách này quý vị có thể tải miễn phí tại địa chỉ dưới đây. Vì vậy  hãy sử dụng chúng nhé.


~ Lời nói đầu ~
Dành cho những người học tiếng Nhật
Dành cho những người hỗ trợ việc học tiếng Nhật

<Sách giáo khoa tiếng Nhật hàng ngày>
Mục lục
Sách giáo khoa (Bài 1 ~ bài 12)


<Tài liệu tham khảo>

Mục lục

Tài liệu tham khảo (Bài 1 ~ bài 12)

<Hướng dẫn phương pháp dạy học dành cho những người hỗ trợ việc học tiếng Nhật>
Hướng dẫn phương pháp dạy học (Bài 1 ~ Bài 12)

 

♪Sách giáo khoa tiếng Nhật hàng ngày♪ 

Bài 1 / Bài 2・3 / Bài 4・5 / Bài 6 / Bài 7 / Bài 8 / Bài 9 / Bài 10 / Bài 11 / Bài 12

 

♪Tài liệu tham khảo♪

Bài 1 / Bài 2・3 / Bài 4・5 / Bài 6 / Bài 7 / Bài 8 / Bài 9 / Bài 10 / Bài 11 / Bài 12

 

♪Tiếng Nhật hàng ngày 500từ♪

Tiếng Việt Nam