कोबे नेपाल आदान प्रदान कार्यक्रम

 • नेपालको विविधता र सांस्कृतिक गतिशीलता अन्वेषण गर्दै

  • Date & Time
   Sat. December 19, 2022
   दिउसो : २:00-४:00 बजे सम्म
  • स्थान
   Kobe International Community Center (KICC) Shin-Nagata
  • प्रवेश
   निशुल्क
  • कार्यक्रम कार्यतालिका
   नेपालको परिदृश्य
   नेपालको जातीय विविधता
   क्षेत्री जाति :नारायण भट्टराई
   मगर जाति :सुरज हिस्की मगर
   लामा जाति :बाल कुमार तामाङ
   थारु जाति :सुरज खवास
   राउटे जाति
   धर्म र भाषाको दृष्टिकोणबाट नेपालको विविधता
   नेपालको जिवित देबी कुमारी को बारेमा
   कोबे ओसाका दानजिरी र बिराटनगर को रथयात्रा को तथ्य
   आदान प्रदान कार्यक्रम
  • जम्मा संख्या
   ३० जना
  • सोधपूछ
   TEL:078-742-8908 E-mail:jigyo@kicc.jp 
  Flyer
  sign up here