जापानिज भाषा सिक्न समर्थन गर्ने लिङ्कहरुको सूची

जापानिज भाषा सिक्न चाहनेहरु

(1)शुरुवातकर्ताको लागि

जापानिज शुरुवािी कक्षा फेब्रुअरर

(2)फेस टु फेस विधि, कुराकानी अभ्यासको लागि

जापानी संस्कृति सिक्ने (जनवरी २०२२ मा सुरु)