Kobe International Community Center

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân

Hỏi và trả lời về Bảo hiểm quốc dân

 

Bảo hiểm quốc dân là chế độ nhằm giúp đỡ người tham gia bảo hiểm trong việc trả viện phí để có thể an tâm nhận được điều trị ở mức viện phí bình thường.

Đối tượng
Những người có đăng ký cư trú hoặc những người được xác định có thời gian lưu trú tại Nhật Bản trên 3 tháng, chưa tham gia bảo hiể y tế tại cơ quan công tác đều có nghĩa vụ phải tham gia bảo hiểm y tế quốc dân.
Tư cách lưu trú tại Nhật là " Tại lưu ngắn hạn" thì không được tham gia bảo hiểm.

Thủ tục đăng ký

Hãy đến quầy bảo hiểm y tế quốc dân tại trụ sở hành chính hoặc chi nhánh quận nơi đăng kí tạm trú, mang thẻo thẻ cư trú (hoặc giấy tờ có thể xác định tư cách lưu trú như thẻ đăng kí người nước ngoài) để làm thủ tục gia nhập.Ngoài ra, những trường hợp dưới đây, hãy đến làm thủ tục ngay, và nội trong 14 ngày tại Ủy Ban Huyện nơi đang sinh sống.
Trường hợp tham gia vào bảo hiểm quốc dân

  1. Khi dọn nhà đến một nơi khác nằm trong thành phố Kobe.
  2. Khi người nhà đang được phụ dưỡng qua đời, ngừng tham gia bảo hiểm ở công ty…
  3. Khi sanh con.
  4. Khi bị ngưng trợ cấp sinh hoạt

 

Trường hợp rút khỏi bảo hiểm.

  1. Khi có sự thay đổi địa chỉ do chuyển ra khỏi thành phố Kobe hay khi xuất ngoại
  2. Khi tham gia bảo hiểm sức khỏe ở công ty, trở thành người phụ dưỡng….
  3. Tử vong
  4. Khi bắt đầu nhận trợ cấp sinh hoạt.

 

Trợ cấp của Bảo hiểm quốc dân
Trợ cấp trị liệu
Khi bị bệnh hoặc qua đời, bằng việc trình xuất thẻ bảo hiểm tại quầy của Bệnh viện thì người tham gia bảo hiểm sẽ chỉ trả một phần tiền viện phí mà vẫn được nhận được điều trị.

Chế độ phụ cấp

Trẻ em trước tuổi đến trường 20%
Trẻ đi học đến người 69 tuổi 30%
Người cao tuổi từ 70 đến 74

20% hoặc 10% (Những người được sinh ra trước ngày 01 tháng 4 năm 1944)

(30% theo thu nhập)

Trợ cấp tiền cho trẻ sơ sinh trong một thời gian
Những người tham gia bảo hiểm quốc dân sau khi sanh sẽ được trợ cấp 1 một tiền dành cho trẻ sơ sinh. 
Trường hợp sanh tại các cơ quan có đăng ký chế độ bổ trợ y tế cho sản phụ. 420 000 yen
Ngoài điểu ghi trên 404 000 yen
Khi đăng ký phải xuất trình thẻ bảo hiểm, Sổ tay Bà mẹ và trẻ em, và các giấy tờ liên quan tới sinh sản.

Trợ cấp an táng
Người tham gia bảo hiểm quốc dân khi qua đời thì sẽ được trợ cấp là 50000 yen gọi là trợ cấp an táng.

Phí bảo hiểm
 Phí bảo hiểm quốc dân sẽ được thanh toán như sau.
Phí bảo hiểm " phần viện phí"
Phí bảo hiểm " phần trợ cấp sau thời gian điều trị"
Phí bảo hiểm " phần bảo dưỡng"
        Những người trên 40 tuổi và dưới 65 tuổi sẽ chi trả phần bảo hiểm này.
   
Mức đóng phí bảo hiểm 「phần y liệu」được tính Ⅰ)Mức thu nhập đã khấu trừ (mức thu nhập chịu thuế của tất cả những người tham gia bảo hiểm) được dùng để tính thuế của năm 2016x11.55%

II) Số tiền bình quân phải chu cấp cho người phụ dưỡng ( ứng với số người tham gia) 24,690 yên x số người tham gia.

III) Số tiền bình quân trên mỗi gia đình (1 gia đình): 26,990 yên.
  I ) Mức thu nhập đã khấu trừ (Thu nhập chịu thuế của tất cả những người tham gia bảo hiểm) được dung để tính thuế năm 2016 x3.23%

II) Số tiền bình quân phải chu cấp cho người phụ dưỡng ( ứng với số người tham gia) 7,080 yên x số người tham gia.

III) Số tiền bình quân trên mỗi gia đình (1 gia đình):

7,740 yên.

  I ) Mức thu nhập đã khấu trừ của những đối tượng tham gia từ 40 đến dưới 64 tuổiđược dung để tính thuế năm 2016×3.22%II) Mức đóng bình quân của những người tham gia bảo hiểm 7,560 yên x số người từ trên 40 đến đướ 64 tuổiIII) Số tiền bình quân trên mỗi gia đình (1 gia đình):

6,030 yên

   
I) + II) + III) = Số tiền bảo hiểm trong 1 năm ( Nếu vượt quá 540,000 yen thì sẽ là 540,000 yen.)   I) + II) + III) = Số tiền bảo hiểm trong 1 năm ( Nếu vượt quá 190,000 yen thì sẽ là 190,000 yen.)   I) + II) + III) = Số tiền bảo hiểm trong 1 năm ( Nếu vượt quá 160,000 yen thì sẽ là 160,000 yen.)
   

 

Hỏi và trả lời về Bảo hiểm quốc dânViệc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 6 năm 2016. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.