Kobe International Community Center

Tư vấn y tế, trị liệu


Tên tổ chức Nội dung hoạt động Ngôn ngữ hỗ trợ Ngày giờ tư vấn Liên lạc, tham khảo
Trung tâm thông tin y tế trị liệu quốc tế AMDA Cung cấp dịch vụ tư vấn về y tế cho người nước ngoài, cung cấp cho tòng sự người Nhật các thông tin về y tế trị liệu cho người nước ngoài, cung cấp phiên dịch miẽn phí khi đi khám bệnh… Tiếng Anh, Tây Ba Nha Tiếng Trung, Thứ 2 đến thứ 6 9 giờ đến 17 giờ Trung tâm osaka. Số điện thoại
TEL: 050-3598-7574

*Thời gian và ngôn ngữ hỗ trợ có thể thay đổi không báo trước
Tiếng Anh, Trung, Thái, Hàn, Tây ba Nha Hàng ngày
9 giờ đến 20 giờ
(Trung tâm Tokyo)
Điện thoại (tư vấn)
03-5285-8088

*Thời gian và ngôn ngữ hỗ trợ có thể thay đổi không báo trước
Tiếng Bồ Đào Nha Thứ 2, 4, 6
9 giờ đến 17 giờ
Tiếng Philippine Thứ 4
13 giờ đến 17 giờ
Tiếng Việt thứ 5
13 giờ đến 17 giờ
Trung tâm đa văn hóa cộng sinh Hyogo Tư vấn sức khỏe
Phiên dịch, thông dịch
Lớp học tiếng Nhật cho cha mẹ và con
Tiếng Nhật, Anh, Tây ba Nha, Bồ Đào Nha Thứ 6
15 giờ đến 20 giờ
(Tiếng Anh và Tiếng Nhật )
TEL&FAX:(078)453-7440 
Trung tâm y liệu nhân quyền Sasaeai-COML Tư vấn y tế, trị liệu qua điện thoại Tiếng Nhật Thứ 2 đến thứ 6
9 giờ đến 12 giờ
13 giờ đến 17 giờ
Thứ 7: 9 giờ đến 12 giờ
TEL:06-6314-1652
FAX:06-6314-3696
E-mail: coml@coml.gr.jp
AIDS Telephone line Tư vấn về AIDS Tiếng Anh 24 giờ 0120-46-1995
Đường dây nóng Kansai Seimei Tư vấn tâm lý Tiếng Đài Loan, Bắc Kinh Thứ 3, 5, 7 khi khẩn cấp ngày khác cũng hỗ trợ)
10 giờ đến 19 giờ
06-6441-9595
APFS Tư vấn y tế trị liệu, tư vấn đời sống Tiếng Anh, Trung, Hàn, Tagaloge, Bengal, Biruma, Ba tư Ngày thường
11 giờ đến 18 giờ
Cần hẹn trước
03-3964-8739
Trung tâm tư vấn sức khỏe tim mạch của thành phố Kobe Tư vấn qua điện thoại phúc lợi bảo hiểm tinh thần
(Tư vấn liên quan đến tình trạng tim mạch)
Tiếng Nhật Thứ 2 đến thứ 6
9 giờ 30 đến 11 giờ 30
13:30 giờ đến 16 giờ

078-371-1855 (điện thoại dành riêng)

Điện thoại tư vấn sức y liệu miễn phí bên trong lãnh sự quán Brazil Tư vấn sức khỏe Tiếng Bồ Đào Nha Thứ 2 đến thứ 6
8 giờ đến 18 giờ
0800-611997Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 7 năm 2013. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.