• Kelas・Sekolah Bahasa JepangSekolah Bahasa Jepang

Daftar sekolah bahasa Jepang

Nama Sekolah Informasi Kontak

Tomifuji Foreign Language Academy College

〒650-0012

Fujishin Bldg, 8F, 4-4-18,b Kitanagasadoori, Kobe
TEL: 078-391-3411


WEB

KOBE TOYO Japanese College

〒650-0012
4-5-7,Kitanagasadoori, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-333-1127


WEB

The Kobe YMCA College

Japanese Department course

〒650-0001
2-7-11, Kano-cho, Chuo-ku, Kobe

TEL: 078-241-7204


WEB

Communica Institute

〒650-0031
116-2 Higashi-machi, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-333-7720

WEB

Kobe Institute of Computing -College of Computing

Japanese Department

〒650-0002
1-1-8,Kitanochou, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-242-0014 (Kantor sekolah)
TEL: 078-265-5265 (Departmen Jepang)


WEB

Kobe YWCA College

〒651-0093
1-12-10 Ninomiya-cho, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-231-6303


WEB

Kasuga Japanese Language Academy

〒651-0063

5-7-10 Miyamoto-dori, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-222-0077


WEB

Arist foreign language school

〒652-0815
3-5-24 Mikawaguchi-cho, Hyogo-ku, Kobe
TEL: 078-578-8882


WEB

Kobe Sumiyoshi International Japanese Language School

〒658-0053
2-21-8 umiyoshimiya-cho, Higashi-Nada-ku, Kobe

TEL: 078-822-6620


WEB

Kobe World Academy

〒652-0801
2-4-20 Nakamichi-dori, Hyogo-ku, Kobe
TEL: 078-576-1208


WEB

Interculture Language Academy

〒653-0004
3-5-5, Nagata-ku, Kobe

TEL: 078-576-6129


WEB

Shumei Kobe International School

〒657-0831
Ebisutani Building

5-1-8 Suidosuji, Nada-ku, Kobe
TEL: 078-871-5563

Asian Academy

〒652-0894
3-1-14 Irie-dori, Hyogo-ku, Kobe
TEL: 078-766-8039


WEB

Lexis Japan

(Lexis Gogaku Gakuin)

〒650-0038

Mitsubishi UFJ Shintaku Ginko Building Lantai 9,

36 Nishimachi, Chuo-Ku,Kobe
TEL: 078-331-0944


WEB

ECC Japanese Language Institute 

〒651-0094 

5-5-6 Kotono-cho, Chuo-ku, Kobe 

TEL: 078-261-1440


WEB

Kobe Foreign Language Education Academy

〒653-0002 

5-6-1 Rokubancho, Nagata-ku, Kobe 

TEL: 078-381-6472


WEB

KIJ Gogakuin

(Kobe International Japanese Language Academy)

〒652-0807 

3-7 Hamasaki Dori,  Hyogo-ku, Kobe

 Hyogo Eki Minami Biru

TEL: 078-945-7555


WEB

Hanshin Jidosha Koku Tetsudo Senmon Gakko Nihongo-gakka

〒653-0861

27-1 Hayasiyama-cho, Nagata-ku, Kobe 

TEL: 078-621-5111


WEB

Kyoshin Language Academy Kobe

〒657-0058 

4-1-3 Shogun Dori, Nada-ku, Kobe 

TEL: 078-262-1362


WEB

Kagura Nihongo Gakuen                     

〒653-0836

2-3-1 Kagura-machi, Nagata-ku, Kobe

Daini 2 Marushika Biru lantai 3  

TEL: 078-647-6250


WEB

Nihongo Gakuin MIRAI

 

〒650-0021 

2-11-1 Sannomiya-cho, Chuo-ku, Kobe 

Sannomiya Center Plaza  Nishi-kan lantai 7 No.708

TEL: 078-331-1152


WEB

Subaru Gaigo Gakuin

〒653-0002 

1-6-16, Rokuban-cho, Nagata-ku, Kobe 

TEL: 078-381-8926


WEB

Kobe Shinnagata Nihong Gakuin     

〒653-0036

9-7-13 Udezuka-cho, Nagata-ku, Kobe 

TEL: 078-742-6107


WEB

Kobe KR Gakuin   

〒650-0017

1-15-6 Kusunoki-cho, Chuo-ku, Kobe 

TEL: 078-362-7780


WEB