Tư vấn của tháng 2 bởi các chuyên gia về pháp lý và thủ tục liên quan đến visa.

  Ngày tư vấn của tháng 2 bởi Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản vì lí do trùng ngày nghỉ lễ nên sẽ được thay đổi thành vào thứ Năm, ngày 10 tháng 2 từ 13:30~16:30 .

   

   

  Ngày tư vấn bởi các chuyên gia tư vấn luật pháp sẽ không thay đổi.
  -Thứ 4 ngày 2 tháng 2 từ 13:30-16:30
  -Thứ 4 ngày 16 tháng 2 từ 13:30-16:30

  ※Cần phải đặt lịch khi muốn tư vấn.
  Kobe International Community Center
  TEL: 078-742-8705