TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ NHÂN QUYỀN, QUYỀN CON NGƯỜI

    Nếu bạn bị phân biệt đối xử tại trường học, nơi làm việc hoặc trên mạng xã hội vì lý do mình là người nước ngoài hoặc vì lý do giới tính, hãy liên hệ với chúng tôi để được luật sư tư vấn.

    bấm vào đây để xem chi tiết