LỚP HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP THÁNG 6 ONLINE

 • LỚP HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP THÁNG 6 ONLINE -Lớp học ban ngày-

  • Lớp
   ①Sơ cấp 2 / ②Sơ cấp 3
  • Ngày học
   Từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 7 tháng 8 ( 23 buổi)
   ①12:30~14:30 ②15:00~17:00
  • Học phí
   Miễn phí vì là lớp học online.
  • Số người học
   5 người
  Vui lòng nhấn vào đây để biết thêm chi tiết
 • LỚP HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP THÁNG 6 ONLINE -Lớp học buổi tối-

  • Lớp
   Sơ cấp 2
  • Ngày học
   Từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 28 tháng 8 ( 23 buổi)
   18:30~20:00
  • Học phí
   Miễn phí vì là lớp học online.
  • Số người học
   5 người
  Vui lòng nhấn vào đây để biết thêm chi tiết