Lớp tiếng Nhật hội thoại sơ cấp

 • Lớp tiếng Nhật hội thoại sơ cấp

  Giáo viên đã có chứng chỉ hành nghề sẽ trực tiếp
  giảng dạy.

  • Lớp
   Sơ cấp 1 / Sơ cấp 2 / Sơ cấp 3
  • Ngày học
   Từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 27 tháng 2 ( 20 buổi)
  • Học phí
   4000 yên
  • Số người học
   8 người
  • Địa điểm
   Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe(KICC)
  Vui lòng nhấn vào đây để biết thêm chi tiết