Thông báo tuyển học viên tham gia lớp học giao tiếp hội thoại tiếng Nhật online

   KICC đã quyết định tham gia thử nghiệm chứng thực về chương trình giao tiếp hội thoại thông qua việc kết nối online những người cao tuổi làm tình nguyện viên dạy tiếng nhật với người ngoại quốc sống tại Kobe. Đây là 1 dự án đã tuyển chọn các công nghệ, đề xuất,vv...nhằm xây dựng một hình thức sinh hoạt mới, trong đó thành phố Kobe hướng tới thúc đẩy các hoạt động kinh tế thông qua quỹ viện trợ khởi nghiệp - startup, đồng thời, giải quyết các vấn - đề - mới phát sinh trong cuộc sống.
   Hoạt động này không chỉ cung cấp cơ hội luyện nói tiếng Nhật cho người ngoại quốc muốn học tiếng Nhật - sống tại Kobe, mà còn tạo ra các cơ hội giao lưu với người nước ngoài thông qua hội thoại cùng với việc tiếp cận với giao tiếp - mà - sử dụng ICT, thông qua chương trình, mọi người có thể nâng cao nhận thức về giao lưu quốc tế. Những ai có quan tâm tới giao tiếp – dạy và học tiếng Nhật online, nhân cơ hội này hãy cùng tham gia chương trình nào.

  Tên dự án : Thực nghiệm hoạt động giao tiếp qua hội thoại bằng hình thức online nhằm kết nối những người ngoại quốc muốn học tiếng Nhật với những người Nhật cao tuổi năng động.
  Công ty đề xuất : Công ty cổ phần Helte
  Dịch vụ đề xuất : Sail
  Phí tham gia : Miễn phí ( trong thời gian thử nghiệm). Sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm, bạn cũng phải kết thúc dịch vụ, nếu vẫn muốn tiếp tục chương trình, khi đó, bạn sẽ mất phí.

  Chi tiết về hệ thống của Sail
  Link đăng kí

  【Contact address】
  mail: info@helte-corp.com

  ( Chú ý, chương trình hỗ trợ tiếng Nhật – văn hóa Nhật của KICC hoạt động riêng biệt với chương trinh thực nghiệm này )