THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CỬA LẠI CỦA KICC

    Từ ngày 1 tháng 6 KICC sẽ mở cửa hoạt động lại như cũ. Thời gian mở cửa hoạt động như sau.

     

    Thứ 2 đến thứ 6:                      10:00-20:00

    Thứ 7:                                          10:00-17:00

    Chủ nhật và các ngày lễ:       Đóng cửa.