VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA KICC (TỪ NGÀY 26 THÁNG 4)

  Vì tình trạng khẩn cấp đã được ban bố từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5, KICC sẽ đóng cửa từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5. Các hoạt động hỗ trợ cho việc dạy và học tiếng Nhật và văn hóa cũng sẽ tạm dừng trong thời gian này. Tuy nhiên, KICC vẫn nhận tư vấn qua điện thoại.

   

  Các hoạt động tạm dừng(27/411/5)

  Các chương trình tiếng Nhật và văn hóa của KICC 

  ・Đọc và mượn sách.

  ・Sử dụng phòng họp.

   

  Các hoạt động vẫn tiếp tục (Kể cả từ 27/4)

  ・Tư vấn các vấn đề về đời sống qua điện thoại và mail.

   

   

  ※Các nội dung đã thông báo có thể sẽ thay đổi tùy vào tình hình lây nhiễm cũng như chính sách của thành phố, tỉnh hay toàn quốc.

  Mong quý vị có thể thông cảm cho sự bất tiện này.

  (Văn phòng KICC:078-291-8441)