THÔNG BÁO TỪ KICC

  KICC sẽ chuyển đến Shinnagata từ mùa thu năm 2021

  Các hoạt động tư vấn về các vấn đề đời sống sẽ được thực hiện tại Shinnagata.
  Các lớp tiếng Nhật dự định sẽ được thực hiện tại Shinnagata, Sannomiya và Mikage.

  Về các lớp học tiếng Nhật và văn hóa Nhật với tình nguyện viên tại KICC

  Các chương trình tiếng Nhật và văn hóa Nhật với tình nguyện viên sẽ kết thúc vào tháng 9.
  Trung tâm nhận đăng ký các khóa học với tình nguyện viên đến cuối tháng 3.