Các chú ý khi đến trụ sở KICC (Cập nhật ngày 1 tháng 10)

  Các trường hợp không được vào trụ sở

  • Sốt trên 37,5 độ
  • Có các biểu hiện của cảm như ho
  • Gia đình có người bị nhiễm Corona

  Khi đến trụ sở, xin vui lòng

  • 1. Đeo khẩu trang (Nếu không đeo sẽ không được vào trong)
  • 2. Đo nhiệt độ khi đến (Nhiệt độ cơ thể trên 37,5 độ không được vào trong)
  • 3. Khử trùng tay
  • 4. Điền tên và địa chỉ liên lạc khẩn cấp vào sổ ghi chép ra vào.

  Tạm dừng các dịch vụ sau

  • Sử dụng không gian chung