CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TIẾNG NHẬT VĂN HÓA NHẬT CỦA KICC

    Sự thay đổi từ ngày 1 tháng 9

    Tiết học sẽ được trở về như cũ với thời lượng 1 tuần 1 buổi, mỗi buổi 2 tiếng.

    - Thời gian mở cửa vẫn là từ 10 giờ sáng đến 17 giờ chiều.
    - Ngoài những điều trên, qui định mới từ tháng 7 vẫn tiếp tục được duy trì.

    Qui định mới từ tháng 7(117,42 KB)