VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TIẾNG NHẬT VÀ VĂN HÓA CỦA KICC (TỪ NGÀY 1 THÁNG 10)

  Thay đổi và khởi động lại các chương trình của KICC từ ngày 1 tháng 10

  • Thời gian hoạt động của KICC: các ngày trong tuần 10:00-20:00, thứ 7 10:00-17:00
  • Tiếp nhận đăng ký học các khóa có tại KICC.
  • Cho mượn sách về (thời gian mượn là 2 tuần)
  • Cho mượn máy chạy đĩa CD

  Nhằm mục đích phòng ngừa truyền nhiễm Corona, KICC vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp đặc biệt cho người đến trực tiếp.
  Xin vui lòng đọc về các biện pháp này trước khi đến.

  Những quy tắc mới về chương trình hỗ trợ tiếng Nhật và văn hóa Nhật(198,70 KB)

  Thay đổi từ ngày 1 tháng 9

  Thời gian học của các lớp trở về như trước, mỗi tuần 1 lần, 1 lần 2 tiếng.