Hoạt động tình nguyện phòng chống truyền nhiễm Virus Corona chủng mới dành cho du học sinh nước ngoài. 2

    Hoạt động tình nguyện phòng chống truyền nhiễm Virus Corona chủng mới dành cho du học sinh nước ngoài

    Chúng tôi hiện đang tuyển tình nguyện viên để làm sạch công viên và kiểm tra các biển báo hướng dẫn dành cho người đi bộ trong toàn thành phố. Đối tượng có thể đăng ký làm tình nguyện viên là các du học sinh nước ngoài trong thành phố hiện đang gặp khó khăn về sinh hoạt phí do ảnh hưởng của Virus Corona chủng mới

    Chi tiết và đăng ký xin liên hệ Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài định cư tại Kobe (KFC)


    Hoạt động tình nguyện phòng chống truyền nhiễm Virus Corona chủng mới dành cho du học sinh nước ngoài(606,53 KB)