Thông báo tổ chức phòng tư vấn sức khỏe quốc tế, hội thảo tư vấn và phân phát thực phẩm

    Sự kiện được tổ chức dành cho người nước ngoài

    Ngày 13 tháng 2 (chủ nhật) từ 11 giờ đến 13 giờ tại trung tâm KICC, Trung tâm Giao lưu Nhật-Việt Hyogo / Hiệp hội Hữu nghị Nhật-Việt Hyogo và Đại học Kobe Tokiwa , nhóm trợ giúp sức khỏe Tokiwa sẽ đồng tài trợ cung cấp thực phẩm miễn phí cho những người chịu ảnh hưởng của corona, các buổi tư vấn và phòng tư vấn sức khỏe quốc tế cho người nước ngoài. Tất cả đều miễn phí, vì vậy nếu bạn hoặc bạn bè người nước ngoài xung quanh có bất kỳ vấn đề gì, vui lòng cho chúng tôi biết.