Buổi thảo luận về việc làm dành cho người Việt

  • Buổi thảo luận về việc làm dành cho người Việt

    Chào mọi người. Do ảnh hưởng của COVID-19 mà nhiều người không thể về nước dù bị mất việc hoặc đã tốt nghiệp. Trong số đó, chắc hẳn có nhiều người có nhu cầu xin việc tại Nhật. Nhằm hỗ trợ những người như thế, ngày 4/2 này, JI-MIRAI sẽ tổ chức một buổi thảo luận trực tuyến về việc làm.
    Những người quan tâm đến chương trình này, hãy tham khảo link sau:
    (https://jp-mirai.org/…/to-chuchoi-thao-ho-tro-viec-lam-dan…/)

    hãy tham khảo link sau