Lớp học tiếng Nhật sơ cấp tháng 9

    Trao đổi, tư vấn

    KICC Sannnomiya Nihongo Plaza

    Tầng 5, Tòa phía Đông, Tòa nhà Sannomiya, 6-1-12 Gokodori, Chuo-ku, Kobe

    TEL: 078-855-9500