• Các cở sở công cộngCác cơ sở Thể Thao

Các cơ sở Thể Thao

 

Tên Địa chỉ liên lạc
Kobeshi Ritsu
Chuuou
TaiikuKan
〒650-0017
Kobe shi Chuuou Kusunoki Cho 4-1-1
TEL: 078-341-7971

WEB
Kobe Shiritsu
Oji supoutsu center
Trung tâm thể thao Oji thành phố Kobe
〒657-0805
Kobe Shi Nadaku Aotani Cho 1-1
TEL: 078-802-0223

WEB
Kobeshiritsu
HigashiNada taiikukan
Trung tâm thể dục HigashiNada
thành phố Kobe
〒658-0025
Kobeshi HigashiNada Uozaki Minami machi 6-5-11
TEL: 078-452-9279

WEB
Kobeshiritsu SumaTaiikukan
Trung tâm thể dục Suma thành phố Kobe
〒654-0035 
Kobeshi Sumaku Nakajima Cho 1-2-2
TEL: 078-734-5588

WEB
Kobe shiritsu Tarumi Taiikukan
Trung tâm thể thao Tarumi thành phố Kobe
〒655-0033
Kobeshi Tarumi Asahigaoka 2-1-22
TEL: 078-709-6262

WEB
Kobeshiritsu Nishi Taiiku kan
Trung tâm thể dục Nishi
〒679-3431
Kobeshi Nishiku Kasugadai 5-436
TEL: 078-961-1381

WEB
Kobeshiritsu Portisland Sport Center
Trung tâm thể thaoPort Island thành phố Kobe
〒650-0046
Kobeshi Chuuou ku Minatojima Nakamachi 6-12-1
TEL: 078-302-1031

WEB
Kobe Sougou UndouKouen
Công viên vận động
thể thao tổng hợp
〒654-0163
Kobeshi Suma Midoridai
TEL: 078-795-5151

WEB
KitaKobe Denen Sport Koen
Công viên thể thao Denen KitaKobe
〒651-1311
Kobeshi Kitaku Arinocho Nirou
TEL: 078-951-5901

WEB
Tarumi Kenko Koen
Công viên thể thao sức khỏe Tarumi
〒655-0852
Kobe shi Tarumiku Myodani cho Azamuruo
TEL: 078-709-2400

WEB
NOEVIR Stadium Kobe 〒652-0855
Kobeshi Hyogoku Misakicho 1-2-2
TEL: 078-652-5656

WEB
Shiawase no Mura 〒651-1102
Kobeshi Kitaku Yamadacho Shimotanigami Azanaka Ichiriyama 14-1
TEL: 078-743-8000

WEB

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 6 năm 2014. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.