• Các cở sở công cộngViện bảo tàng/ Bảo tàng mỹ thuật

Viện bảo tàng. Quán mỹ thuật

Viện bảo tàng

Tên Địa chỉ
Bảo tàng thành phố Kobe 〒650-0034
Kobe Shi, Chuo Ku, Kyomachi 24
TEL: 078-391-0035

WEB
Quán khoa học Thanh thiếu niên thành phố Kobe 〒650-0046
Kobe Shi, Chuo Ku, Chuo Ku Minatojima 7-7-6
TEL: 078-302-5177

WEB
Bảo tàng khoa học về nước 〒652-0004
Kobe Shi, Nada Ku, Kusudani Cho 37-1
TEL: 078-351-4488

WEB
Trung tâm bảo tồn các tài liệu văn hóa 〒651-2273
Kobe Shi, Nishi Ku, Kouji Dai 6 Bên trong công viên Seishin Chuo
TEL: 078-992-0656

WEB
Viện bảo tàng hải dương
học Kawasaki World
〒650-0042
Kobe Shi, Chuo Ku, Hatoba Cho 2-2
TEL: 078-327-8983

WEB Kawasaki World
TEL: 078-327-5401

WEB
Bảo tàng búp bê Kobe 〒650-0021
Kobe Shi, Chuo Ku, Sannomiya Cho 3-1-17
TEL: 078-327-4680

WEB
Bảo tàng Café UCC 〒650-0046
Kobe Shi, Chuo K, Minatojima Nakamachi 6-6-2
TEL: 078-302-8880

WEB
Bảo tàng các thiết bị đạo cụ Takenaka 〒650-0004
Kobe Shi, Chuo K, Nakayamate Dori 4-18-25
TEL: 078-242-0216

WEB
Trung tâm giao lưu văn hóa và di cư hải ngoại 〒650-0003
Kobe Shi, Chuo K, Yamamoto Dori 3-19-8
TEL: 078-272-2362

WEB
Quán văn học Kobe 〒657-0838
Kobe Shi, Nada Ku, Oji Cho 3-1-2
TEL: 078-882-2028

WEB
Phố công trường Kitano 〒650-0004
Kobe Shi, Chuo Ku, Nakayamate Dori 3-17-1
TEL: 078-200-3607

WEB
Viện bảo tàng lịch sử hoa kiều 〒650-0024
Hyogo Ken, Kobe Shi, Chuo Ku, Kaigan Dori 3-1-1
TEL: 078-331-3855

WEB
Trung tâm Kobe Art village 〒652-0811
Kobe Shi, Hyogo Ku, Shinkaichi 5-3-14
TEL: 078-512-5500

WEB
Quán kỉ niệm Tôn Văn (Di tình các) 〒655-0047
Kobe Shi, Tarumi Ku, Higashi MaikoCho 2051
TEL: 078-783-7172

WEB
Quán khoa học về cầu 〒655-0047
Kobe Shi, Tarumi Ku, Higashi MaikoCho 4-114
TEL: 078-784-3339

WEB

Bảo tàng mỹ thuật

Tên Địa chỉ
Bảo tàng mỹ thuậtkỷ niệm ISO của thành phố Kobe 〒658-0032
Kobe Shi, Higashi Nada Ku, KoyoCho naka 5-7(Bên trong công viên Rokko Island)
TEL: 078-857-5880

WEB
Bảo tàng mỹ thuật thời trang Kobe Fashion 〒658-0032
Kobe Shi, Higashi Nada Ku, KoyoCho naka 2-9-1
TEL: 078-858-0050

WEB
Bảo tàng mỹ thuật tỉnh Hyogo 〒657-0073
Kobe Shi, Nada Ku, Wakihama Kaigandori 1-1-1
TEL: 078-262-0901

WEB
Bảo tàng mỹ thuật Kosetsu 〒658-0057
Kobe-shi Higashinada- ku Gunge 2-12-1
TEL: 078-841-0652

WEB
Bảo tàng mỹ thuật Hakutsuru 〒658-0063
Kobe Shi, Higashinada Ku, Sumiyoshi Yamate 6-1-1
TEL: 078-851-6001

WEB
Bảo tàng mỹ thuật Kobe Yukari 〒658-0032
Kobe Shi, Nada Ku, Koyu Cho Naka 2-9-1
(Kobe Fashion Museum Level 1F)
TEL: 078-858-1520

WEB

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 6 năm 2014 Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.