• Các cở sở công cộngCác cơ sở Thể Thao

Các cơ sở Thể Thao

 

Tên Địa chỉ liên lạc Ga gần nhất
Kobeshi Ritsu
Chuuou
TaiikuKan
〒650-0017
Kobe shi Chuuou Kusunoki Cho 4-1-1
TEL: 078-341-7971
FAX: 078-341-7974

WEB
Ga điện ngầm Okurayama
Ga Kosokukobe
Ga JR Kobe
Kobe Shiritsu
Oji supoutsu center
Trung tâm thể thao Oji thành phố Kobe
〒657-0805
Kobe Shi Nadaku Aotani Cho 1-1
TEL: 078-802-0223
FAX: 078-861-5628

WEB

Stadium
Ga điện Hankyu Ojikoen 
Ga JR Nada 

Phòng thể thao

Ga điện Hankyu Ojikoen 
Ga JR Nada 

Kobeshiritsu
HigashiNada taiikukan
Trung tâm thể dục HigashiNada
thành phố Kobe
〒658-0025
Kobeshi HigashiNada Uozaki Minami machi 6-5-11
TEL: 078-452-9279
FAX: 078-452-9280 

WEB
Ga điện Hanshin Aoki
Ga JR Setsumotoyama 
Kobeshiritsu SumaTaiikukan
Trung tâm thể dục Suma thành phố Kobe
〒654-0035 
Kobeshi Sumaku Nakajima Cho 1-2-2
TEL: 078-734-5588
FAX: 078-734-5512

WEB
Ga JR Takatori
Ga JR Sumakaihinkoen
Tuyến Sanyo ga Higashi Suma 
Kobe shiritsu Tarumi Taiikukan
Trung tâm thể thao Tarumi thành phố Kobe
〒655-0033
Kobeshi Tarumi Asahigaoka 2-1-22
TEL: 078-709-6262
FAX: 078-709-6263

WEB
Tuyến JR Sanyo ga Tarumi 
Kobeshiritsu Nishi Taiiku kan
Trung tâm thể dục Nishi
〒679-3431
Kobeshi Nishiku Kasugadai 5-436
TEL: 078-961-1381
FAX: 078-961-1382 

WEB
Tuyến điện ngầm, từ ga Seishin chuo, lên tuyến xe buýt 21/22/28 và xuống Nishitaiiku Kan
Kobeshiritsu Portisland Sport Center
Trung tâm thể thaoPort Island thành phố Kobe
〒650-0046
Kobeshi Chuuou ku Minatojima Nakamachi 6-12-1
TEL: 078-302-1031
FAX: 078-302-1032

WEB
Tuyến Port Island ga Shimin Hiroba
Kobe Sougou UndouKouen
Công viên vận động
thể thao tổng hợp
〒654-0163
Kobeshi Suma Midoridai
TEL: 078-795-5151
FAX: 078-792-3122

WEB
Tuyến xe điện ngầm Sougoundou koen
KitaKobe Denen Sport Koen
Công viên thể thao Denen KitaKobe
〒651-1311
Kobeshi Kitaku Arinocho Nirou
TEL: 078-951-5901
FAX: 078-951-5903
Email: mail@denspo.com​​​​​​​

WEB
Tuyến xe điện ngầm Kobe ga Toujou 
Tarumi Kenko Koen
Công viên thể thao sức khỏe Tarumi
〒655-0852
Kobe shi Tarumiku Myodani cho Azamuruo
TEL: 078-709-2400​​​​​​​

WEB

Tuyến xe điện ngầm ga Myodani

JR ga Tarumi, lên xe buýt số 11 Sanyo, xuống trạm Higashi Tabun

NOEVIR Stadium Kobe 〒652-0855
Kobeshi Hyogoku Misakicho 1-2-2
TEL: 078-652-5656​​​​​​​

WEB

Tuyến xe điện ngầm ga Misaki koen 

Ga Wadamisaki

Shiawase no Mura 〒651-1102
Kobeshi Kitaku Yamadacho Shimotanigami Azanaka Ichiriyama 14-1
TEL: 078-743-8000​​​​​​​

WEB
Tiếng Anh

Từ ga Sanomiya, lên xe buýt tuyến 66

Từ ga Kobe, lên xe buýt tuyến 123, xuống trạm Shiawase no mura

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 6 năm 2014. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.