• Các cở sở công cộngTòa hành chính quận

Nơi hỏi đáp (madoguchi) của ủy ban quận

各区役所窓口では、電話通訳による多言語での対応を実施しています。
Tại nơi hỏi đáp ( madoguchi) của các ủy ban quận có thực hiện có dịch vụ thông dịch đa ngôn ngữ bằng điện thoại.
. 対応言語:英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ベトナム語、ポルトガル語
Các ngôn ngữ được hỗ trợ : Tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tây Ban Nha, Việt Nam, Bồ Đào Nha, tiếng Phi-líp-pin.

名称/Tên 所在地/Địa chỉ 電話/Điện thoại 郵便番号/Hòm thư
東灘区役所(ひがしな だくやくしょ)Quận Higashinada 東灘区住吉東町5-2 -1 (ひがしなだく すみよし ひがしまち)
5-2-1 Sumiyoshi-higashimachi,Higashinada-ku WEB
078-841-4131 658-8570
灘区役所(なだくやく しょ)
Quận Nada
灘区桜口町4-2-1 (なだく さくらぐちちょう)
4-2-1 Sakuraguchicho,Nada-ku WEB
078-843-7001 657-8570
中央区役所(ちゅうお うくやくしょ)
Quận Chuo
中央区雲井通5-1- 1(ちゅうおうく くもいどおり)
5-1-1 Kumoidori,Chuo-ku WEB
078-232-4411 651-8570
兵庫区役所
Quận Hyogo
兵庫区荒田町1-21 -1(ひょうごく あらたちょう)
1-21-1 Aratacho,Hyogo-ku WEB
078-511-2111 652-8570
北区役所
Quận Kita
北区鈴蘭台西町1- 25-1(きたく すずらんだい にしまち)
1-25-1 Suzurandai-Nishimachi WEB
078-593-1111 651-1195
長田区役所
Quận Nagata
長田区北町3-4-3 (ながたく きたまち)
3-4-3 Kitamachi,Nagata-ku WEB
078-579-2311 653-8570
須磨区役所
Suma Ward
須磨区大黒町4-1-1 (すまく だいこくちょう)
4-1-1 Daikokucho, Suma-ku WEB
078-731-4341 654-8570
垂水区役所
Quận Tarumi
垂水区日向1-5-1 (たるみく ひゅうが)
1-5-1 Hyuga,Tarumi-ku WEB
078-708-5151 655-8570
西区役所
Quận Nishi
西区玉津町小山字川端 180-3(にしく たまつちょう こやま あざ かわばた)
180-3 Tamatsucho-koyama-kawabata WEB
078-929-0001 651-2195

☎Có thể sử dụng dịch vụ thông dịch trực tiếp thông qua điện thoại tại các uỷ ban nhân dân quận, chi sở☎


Hiện nay, các bạn có thể sử dụng dịch vụ thông dịch trực tiếp thông qua điện thoại di động tại các uỷ ban nhân dân quận ( kuyakusho), chi sở ( shisho ) để nói chuyện với người tiếp bạn tại đó.
( Giới hạn các câu hỏi trong phạm vi thẩm quyền của uỷ ban )

 • Các loại ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Việt Nam, Bồ Đào Nha và Phi-líp-pin.

 • Nơi áp dụng: tất cả các trụ sở hành chính quận trong thành phố và văn phòng chi nhánh Kitasuma, Chi nhánh văn phòng Hokushin, Chi nhánh văn phòng Seishin chuō

 • Thời gian sử dụng: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ và từ 29/12 đến 3/1)
    9:00~12:00, 13:00~17:00 

  Tiếng Phi-lip-pin chỉ được hỗ trợ vào thứ 4

  (Tiếng Việt từ 10:00 giờ thứ Ba, Năm, Sáu

 • Cách thức:
  ① Xin liên hệ với người phụ trách tầng ở bộ phận tiếp dân và cho biết nội dung công việc để được hướng dẫn đến đúng quầy phụ trách(người phụ trách có đeo băng ở cánh tay).
  ②Người phụ trách ở quầy sẽ gọi điện cho thông dịch viên. Sau đó quí vị sẽ nhận điện thoại di động từ người phụ trách quầy, và bắt đầu cuộc đàm thoại 3 người thông qua thông dịch viên.

  Lưu ý: Có những trường hợp không sử dụng được dịch vụ này do không liên lạc được với thông dịch viên. Trong trường hợp đó, xin quí vị vui lòng chờ.

Cửa đăng kí Nơi đăng kí
Uỷ ban quận Higashinada Tầng 2
Uỷ ban quận Nada Tầng 2
Uỷ ban quận Chuo Tầng 2
Uỷ ban quận Hyogo Tầng 2
Uỷ ban quận Kita Tầng 2
Chi nhánh Uỷ ban quận Hokushin Phòng tiếp dân
Uỷ ban quận Nagata Tầng 1
Uỷ ban quận Suma Tầng 1
Chi nhánh Uỷ ban quận Kitasuma Tầng 4
Uỷ ban quận Tarumi Tầng 2
Uỷ ban quận Nishi Tầng 1
Chi nhánh văn phòng Seishin chuō 

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 7 năm 2017. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.