การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและขั้นตอนเกี่ยวกับวีซ่าในเดือนกุมภาพันธ์

  เนื่องจากวันที่กำหนดรับปรึกษาเดิมในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นวันหยุดของทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น จึงได้เปลี่ยนวันที่รับปรึกษาเป็น วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 13:30 - 16:30

   

   

  จากทางนักกฎหมาย วันที่ให้การปรึกษานั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
  -วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา13:30-16:30
  -วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา13:30-16:30


  ※จะต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนทำการปรึกษา
  Kobe International Community Center
  TEL: 078-742-8705