ประกาศการเปิดทำการของทาง KICC

    ตั้งแต่วันที่ 1เดือนมิถุนายน ทาง KICC จะกลับมาเปิดทำการตามเวลาปกติ โดยวัน และเวลาทำการตามทางด้านล่างนี้

     

    วันจันทร์ ถึงวันศุกร์                      10:00~20:00

    วันเสาร์                                          10:00~17:00

    วันอาทิตย์และวันหยุดขัตฤกษ์       ปิดทำการ