ประกาศจากKICC

  ในปี 2021 ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงเป็นต้นไป KICC จะย้ายไปชินนะงะตะ

  การปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน จะให้บริการที่ชินนะงะตะ
  ในส่วนของการเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้น คาดว่าจะให้บริการที่ชินนะงะตะ, ซันโนะมิยะ, และมิคะเงะ

  เกี่ยวกับโปรแกรมส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม KICC

  โปรแกรมส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน
  สามารถสมัครเรียนได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม