เกี่ยวกับโปรแกรมสนับสนุนด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นKICC

    ข้อเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน

    การสอนนั้นจะมีสัปดาห์ละ 1ครั้ง ครั้งละ 2ชั่วโมง

    - เวลาเปิดทำการในวันธรรมดาตั้งแต่ 10โมงเช้า ถึงเวลา 5โมงเย็น
    - นอกเหนือจากข้อความข้างต้น จะยังคงมีผลบังคับใช้ 「กฎระเบียบใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม」

    กฎระเบียบใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม(84.80 KB)