มาตรการและการให้บริการชั่วคราวของ KICC ( แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน)

  กิจกรรมบางอย่างที่ได้หยุดให้บริการอันเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาภายในประเทศ จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตามลำดับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป

   

  กิจกรรมที่ยังคงให้บริการในปัจจุบัน

  - การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน

  -การให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายหรือเรื่องของวีซ่า (จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)

  -เปิดให้คำปรึกษาที่ KICC (การปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน, การปรึกษาทางกฎหมาย, การปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่า)

  - จำเป็นต้องจองล่วงหน้า กรุณาโทรติดต่อ KICC (TEL: 078-291-8441)

   

  ผู้ที่มีอาการตามด้านล่างนี้ ขอความกรุณางดมายัง KICC ด้วยตนเอง

     - ผู้ที่มีอาการไข้สูงกว่า 37.5องศาขึ้นไป

     - ผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น ไอ เป็นต้น

   

  ขอความร่วมมือตามข้อปฎิบัติด้านล่างนี้ เมื่อมายัง KICC

   ①     สวมใส่หน้ากากอนามัย (ไม่อนุญาตให้เข้ามาภายใน หากไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย)​​​​​​​

   ② ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาภายใน ( ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5องศา ไม่อนุญาตให้เข้ามาภายใน)

   ③  ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเมื่อเข้ามาภายใน

   ④  กรุณากรอกชื่อและเบอร์ติดต่อฉุกเฉินในรายชื่อผู้ที่มายัง KICC

   

  กิจกรรมที่เปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป

  -โปรแกรมส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของ KICC (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในโฮมเพจภายหลัง)​​​​​​​

  -ณ ขณะนี้ เปิดสอนเฉพาะวันธรรมดา ช่วงเวลา 10:00 – 17:00 เท่านั้น และได้มีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์บางส่วนสำหรับเปิดให้บริการอีกครั้ง

   จะเปิดให้ทำการจองเวลาเรียนได้อีกครั้งหลังจากมีการลงรายละเอียดแล้ว

  -เปิดให้คืนหนังสือ (ผู้ใดที่ได้ยืมหนังสือไป กรุณานำมาคืนได้ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม )

  - การให้บริการล่ามนอกสถานที่​​​​​​​

   

  กิจกรรมที่ยังคงหยุดให้บริการ​​​​​​​

  -การค้นคว้าและการยืมหนังสือ

  -การใช้พื้นที่ free space

  -การใช้บริการห้องประชุม

   

  เนื้อหาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด หรือนโยบายของประเทศ, จังหวัด,อำเภอในภายหลัง

  ขอความกรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า