ข้อควรปฎิบัติและข้อควรระวังในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

  ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคมจนถึง วันที่ 7กุมภาพันธ์ เป็นช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

  ในช่วงนี้ การป้องกันการแพร่ระบาดทำได้โดยการหลีกเลี่ยงงานสังสรรค์ที่มีคนจำนวนมากหรือที่มีระยะเวลานาน
  หรือตอนที่อยู่ที่บ้านก็ให้ใส่ใจกับป้องกันการติดเชื้อทั่วไปตามด้านล่างนี้

  ข้อควรปฏิบัติ3ข้อ

  • 1. เมื่อมีการรวมตัวกันของคนในครอบครัว แม้อากาศจะหนาวก็ให้เปิดหน้าต่างเพื่อถ่ายเทอากาศ
  • 2. เมื่อจะออกไปยังสถานที่ที่คาดว่าคนจะแออัด ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และต้องล้างมือ ฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะที่นิ้วมือบ่อยๆ
  • 3. ถึงแม้จะไม่มีไข้แต่มีอาการอื่นๆ เช่น ไอ ให้ลดการออกไปข้างนอก
   และถึงแม้จะอยู่ภายในบ้านก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยด้วย

  5 สถานการณ์ที่ควรระมัดระวัง

  • 1. งานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีการดื่มสุรา
  • 2. การดื่มหรือรับประทานอาหารที่ที่มีคนจำนวนมากและใช้เวลานาน
  • 3. การพูดคุยกันโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย
  • 4. การอยู่ด้วยกันในพื้นที่แคบๆ
  • 5. การเปลี่ยนสถานที่ในช่วงพักตอนทำงาน เช่น ห้องพัก, ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นต้น

  ขอความร่วมมือเพิ่มเติม

  • 1. การดำเนินการยื่นคำร้อง, ยื่นเอกสารหรือรายงานไปยังที่ทำการอำเภอหรือที่ทำการตำบล ขอความร่วมมือให้ใช้ช่องทางออนไลน์
  • 2. ขอความร่วมมือในการลดการออกไปทำงานให้น้อยลงอย่างจริงจังเพื่อลดโอกาสการสัมผัสกัน เช่นการเปลี่ยนให้ทำงานที่บ้านหรือการสลับเวลาการออกมาทำงาน เป็นต้น
  • 3. ขอความร่วมมือร้านอาหารให้ลดเวลาทำการให้สั้นลง