เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่