ประกาศจากทางเมืองโกเบ :คำขอร้องตามมาตรการฉุกเฉิน

  ขณะนี้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในจังหวัดเฮียวโงะ

  เพื่อการช่วยเหลือทุกคนให้ปลอดภัย ทางเมืองโกเบจึงได้ขอร้องประชาชนทุกคนดังนี้

   

  ①งด,ลดการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น

   

  ②งดสนทนาโดยที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย

   

  ③3ข้อควรระวัง ในกรณีที่มีการสนทนาในระหว่างรับประทานอาหาร

   เว้นระยะห่าง1เมตรขึ้นไป​​​​​​​

   นั่งเว้นห่างกัน ไม่ควรนั่งตรงข้ามกัน ในกรณีที่นั่งข้างกันควรทำการเว้นที่​​​​​​​

   ไม่คุยกันเสียงดัง​​​​​​​

   

  ④งดการรวมกลุ่มดื่มสุราตามสวนสาธารณะหรือตามบนถนน

   

  ทางเมืองโกเบจึงได้ขอความร่วมมือตามที่กล่าวมานี้