โรคปอดอักเสบเนื่องจากไวรัสโคโรนา

  Call Center การฉีดวัคซีนโคโรน่า

  เบอร์โทรศัพท์ : 078-277-3320
  เวลาทำการ : วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เวลา 8:30 – 20:00 น.
  นหยุด (เสาร์, อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8:30 – 17:30 น.
  กรณีที่ไม่สามารถสอบถามทางโทรศัพท์ได้
  อีเมล :pwd-vaccine-kobecity@persol.co.jp
  ภาษาที่ใช้ติดต่อได้ : ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวียดนาม, ภาษาตะกะลอค

  โฮมเพจอำเภอโกเบ

  โปรดระวังการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว!

  สถานีอนามัยขอความร่วมมือใน 3เรื่องนี้(40.97 KB)

  ช่องทางปรึกษา (ให้บริการไม่เว้น วันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์・ตลอด 24 ชั่วโมง, รองรับภาษาต่างประเทศหลายภาษา)

  • ช่องทางปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะไวรัสโคโรนา (ศูนย์ปรึกษาสำหรับผู้ที่กลับจากต่างประเทศ・ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง)

  078-322-6250
  สำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษา:
  ・ผู้ที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับลักษณะอาการติดเชื้อหรือปัญหาสุขภาพและการป้องกัน

  ・ผู้ที่เข้าข่ายตามหัวข้อด้านล่างอย่างใดอย่างหนึ่ง กรุณาเข้ารับการปรึกษาทันที
  1. ผู้ที่มีลักษณะอาการรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หายใจติดขัด (หายใจลำบาก), อ่อนเพลียมาก (เหนื่อยล้า), มีไข้สูง เป็นต้น
  2. ผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัวที่อาการทรุดลงได้ง่าย ผู้ที่มีไข้และไอซึ่งมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดอ่อนๆ
  3. นอกเหนือจากที่ระบุด้านบน หากมีไข้และไอซึ่งมีลักษณะอาการคล้ายไข้หวัดอ่อนๆอย่างต่อเนื่อง
   กรณีที่มีอาการต่อเนื่องมากกว่า 4วันขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับการปรึกษา
   เนื่องจากการแสดงอาการในแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ผู้ที่คิดว่ามีอาการรุนแรง กรุณาเข้ารับการปรึกษาทันที
   ผู้ที่ต้องกินยาลดไข้อย่างต่อเนื่องก็เช่นเดียวกัน

  ・อื่นๆ
  1. ผู้ที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
  2. ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดที่ประกาศอย่างเป็นทางการโดยองค์การอนามัยโลก
  (WHO)

  สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการพักงานหรือการว่างงานอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

  • การช่วยเหลือในการหางาน “ศูนย์ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่” (คุระชิชิเอนมะโดะกุฉิ) ในแต่ละที่ทำการตำบลหรือสาขาย่อย

   สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้เกิดการขัดสนทางเศรษฐกิจอันเป็นผลจากรายได้ที่ลดลงหรือการว่างงาน สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องและรับการช่วยเหลือในการหางานได้

  • ปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ได้ที่ 「ช่องทางปรึกษาชีวิตความเป็นอยู่ (คุราชิ โซดัน มะโดะกุฉิ)」

   ช่องทางปรึกษาชีวิตความเป็นอยู่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางรับปรึกษาของประชาชนที่กำลังประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต ซึ่งสามารถปรึกษาได้ที่ที่ทำการตำบลหรือสาขาย่อยในวันธรรมดา หรือ โทรศัพท์ 078-322-5302 (9:00 – 17:30) ได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • สินเชื่อเงินทุนการดำเนินชีวิตและสวัสดิการ (สินเชื่อพิเศษในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา)

   สินเชื่อพิเศษจัดสรรขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตอันเนื่องมาจากการพักงานหรือการว่างงานจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ ชาวต่างชาติก็เข้าข่ายได้รับสิทธิดังกล่าวด้วย ซึ่งขึ้นอยู่ตามแต่ละเงื่อนไข เช่น สภาพชีวิตความเป็นอยู่ หรือความเป็นไปได้ในการอาศัยอยู่หลังจากนี้ เป็นต้น สามารถติดต่อเพื่อปรึกษา และยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์สวัสดิการสังคมในแต่ละตำบล

  • เกี่ยวกับประกันสุขภาพพลเมืองอำเภอโกเบ

   1. หากมีอาการที่เข้าข่ายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา เช่น อาการตัวร้อน และต้องการเข้ารับการตรวจสำหรับ “ผู้กลับเข้าประเทศ・ผู้มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อ” สามารถใช้ใบรับรองคุณสมบัติ (ใบรับรอง คือ ใบที่จะได้รับก่อนที่บัตรประกันจะส่งมาถึง) ในสัดส่วนเดียวกับบัตรประกันเพื่อเข้ารับการตรวจได้
   2. กรณีที่เข้าข่ายตามเงื่อนไขสำคัญสามารถยื่นคำร้อง เพื่อขอลด/ละเว้นค่าประกัน หรือผ่อนผันการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันสุขภาพพลเมือง ณ ที่ทำการตำบลหรือสาขาในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ (ยกเว้นสำนักงานสาขา)

  • การผ่อนผันการเรียกเก็บภาษีท้องที่ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

   ระบบผ่อนผันการชำระภาษีท้องที่ออกไปเป็นระยะเวลา 1ปี สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการชำระภาษี อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งสามารถติดต่อได้ตามด้านล่างนี้ เพื่อรับการอธิบายเนื้อหาของระบบและขั้นตอนต่างๆ เพื่อที่สามารถตอบสนองได้อย่างเป็นรูปธรรม

  • ฝ่ายจัดเก็บภาษี แผนกการจัดเก็บภาษี สำนักงานการเงินอำเภอโกเบ

   ผู้มาติดต่อที่สำนักงาน (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) :32-1-5 ฟุตะบะ-โฉ, นะกะตะ, โกเบ ศูนย์ราชการร่วมชินนะกะตะ ชั้น 5
   ทางโทรศัพท์ (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) :โทรศัพท์ 078-647-9475 (สายตรง) 8:45 – 17:30
   ※ หยุด เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  สำหรับชาวต่างชาติผู้ที่ไม่สามารถทำงานที่บริษัทได้

  ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือการหางาน (ภาษาญี่ปุ่น)
 • ปรึกษาปัญหาเเรงงาน ( เงื่อนไขการจ้างงาน, เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการพยุงหรือการรับประกันการจ้างงาน เป็นต้น)

  ศูนย์ปรึกษาเเรงงานโดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจากรัฐบาล

  ปิดรับเอกสารยื่นขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว