• การเลี้ยงดูบุตรโรงเรียนนานาชาติ

รายชื่อโรงเรียนนานาชาติ

ชื่อโรงเรียน สถานที่ติดต่อ ภาษา
St. Michael's International School 〒650-0004
3-17-2 นะคะยะมะเตะ-โดริ, ฉูโอ, โกเบ
โทรศัพท์: 078-231-8885
ภาษาอังกฤษ
Kobe Chinese School 〒650-0004
6-9-1 นะคะยะมะเตะ-โดริ, ฉูโอ, โกเบ
โทรศัพท์: 078-341-7885
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
Kobe Korean Elementary & Jr. High School 〒651-0072
1-6-1 วะคิฮะมะโฉ, ฉูโอ, โกเบ
โทรศัพท์: 078-251-1104
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
International Pre-School Roly-Poly 〒657-0063
1-4-2 โซวะโฉ, นะดะ, โกเบ
โทรศัพท์: 078-843-8101
ภาษาอังกฤษ
Deutsche Schule Kobe International 〒658-0032
3-2-8 โคโยโฉนะคะ, ฮิกาชินะดะ, โกเบ
โทรศัพท์: 078-857-9777
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น
Canadian Academy 〒658-0032
4-1 โคโยโฉนะคะ, ฮิกาชินะดะ, โกเบ
โทรศัพท์: 078-857-0100
ภาษาอังกฤษ
Ashiya International School 〒659-0034
4-1 โยโคโฉ, อะชิยะ
โทรศัพท์: 0797-35-5011
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
Kansai International School ศูนย์อะชิยะ 〒662-0953
5-2 โฮะริคิระโฉ, นิชิโนะมิยะ
โทรศัพท์: 079-838-2222
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
Kansai International School ศูนย์โกเบ 〒657-0864
4-1-31 ชินไซเกะมินะมิโฉ, นะดะ, โกเบ
โทรศัพท์: 078-882-0666
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
Kansai International School ศูนย์อะคะชิ 〒673-0878
13-11 ยะมะชิตะโฉ, อะคะชิ ตึกโยเนะซะวะ ชั้น 3-4
โทรศัพท์: 078-914-7351
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
Mikage International Kindergarten 〒658-0047
2-15-27 มิคะเกะ, ฮิกาชินะดะ, โกเบ
โทรศัพท์: 078-843-2761
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
Kinder Kids International School in Kobe Seaside 〒654-0055
2-1-31 สุมะอุระ-โดริ, สุมะ, โกเบ
โทรศัพท์: 078-739-5010
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
Kinder Kids International School ศูนย์อะชิยะ 〒659-0015
11-24 โคะสุโนะคิโฉ, อะชิยะ
โทรศัพท์: 0797-25-7977
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
Kinder Kids International School ศูนย์นิชิโนะมิยะ 〒662-0834
2-30 มินะมิโชวะโฉ, นิชิโนะมิยะ ตึกนิชิโนะมิยะยะมะชิตะ ชั้น 3
โทรศัพท์: 0798-67-3933
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
Kinder Kids International School ศูนย์ทะคะระซุกะ 〒665-0864
19-10 อิซุมิโฉ, ทะคะระซุกะ
โทรศัพท์: 079-783-1663
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
International School Tree House ศูนย์ ชุกุกะวะ 〒662-0051
10-21 ฮะโคะโระโมะโฉ, นิชิโนะมิยะ ตึกชุกุกะวะ KS
โทรศัพท์: 0798-38-4322
ภาษาอังกฤษ.
ภาษาญี่ปุ่น
International School Tree House ศูนย์ ทสึคะกุฉิ 〒661-0001
4-8-1 ทสึคะกุฉิฮนมะฉิ, อะมะกาซะกิ
โทรศัพท์: 06-4961-6701
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
International Pre-School Blue Dolphins ศูนย์นิชิโนะมิยะ 〒662-0834
3-8 มินะมิโชวะโฉ, นิชิโนะมิยะ ตึกสะเตะระอิโตะ ชั้น2
โทรศัพท์: 0798-66-0200
ภาษาอังกฤษ
International Pre-School Blue Dolphins ศูนย์มิคะเกะ 〒658-0047

1-14-25 มิคะเกะ, ฮิกาชินะดะ, โกเบ

ชั้นใต้ดิน1F ตึกเมะบิอุสุ

โทรศัพท์: 078-843-5470
ภาษาอังกฤษ
Nishinomiya International School 〒662-0075

11-6 มินะมิ โคะชิกิ อิวะ-โฉ, นิชิโนะมิยะ

ตึก เอะคุเซะรุ ชั้น 2

โทรศัพท์: 0798-75-6660
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น

Amagasaki Korean Elementary School

〒660-0806

2-2-14 คินระกุจิ-โฉ, อะมะกะซากิ

โทรศัพท์: 06-6401-0213
ภาษาเกาหลี

Itami Korean Elementary School

〒664-0838

1-4-7 คุวะซุ, อิตะมิ

โทรศัพท์: 072-782-5367
ภาษาเกาหลี

Western Kobe Korean Elementary School

〒653-0024

1-2-6 ฮะมะโซเอะ-โดริ, นะกาตะ, โกเบ

โทรศัพท์: 078-671-1963
ภาษาเกาหลี
Marist International School 〒654-0072

1-2-1 ฉิโมะริ-โฉ, สุมะ, โกเบ

โทรศัพท์: 078-732-6266
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
Sakura International School ศูนย์อะคะชิ 〒673-0878

13-11 ยะมะเตะ-โฉ, อะคะชิ

ตึก โยเนะซะวะ ชั้น3

โทรศัพท์: 078-914-7351
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
Sakura International School ศูนย์ฮิเมจิ 〒670-0054

8-22 มินะมิอิมะจุคุ, ฮิเมจิ

โทรศัพท์: 079-297-5300
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
JSE International Pre-School 〒674-0051

229-4 โอคุโบะ, โอคุโบะ-โฉ, อะคะชิ ชั้น 3

โทรศัพท์: 078-937-1607
 
ภาษาอังกฤษ
Maiko International Pre-School 〒655-0044

 4-1-7 ไมโกะโซคะ, ทะรุมิ, โกเบ ชั้น2

โทรศัพท์: 078-782-5858
 
ภาษาอังกฤษ

Kobe Korean Senior High School

〒655-0017

1-5-1 คะมิทะคะมะรุ, ทะรุมิ, โกเบ

โทรศัพท์: 078-709-0255
ภาษาเกาหลี

Akashi Korean Elementary School

〒673-0032

1-5-12 ทะเทะอิชิ, อะคะชิ

โทรศัพท์: 078-927-6750
ภาษาเกาหลี

Seiban Korean Elementary and Junior High School

〒670-0986

60 โทะมะมิ, ฮิเมจิ

โทรศัพท์: 079-293-1151
 
ภาษาเกาหลี
International Pre-School Merry Go Land ศูนย์ฮิเมจิ 〒670-0911

64 จูนิโชะมะเอะ-โฉ, ฮิเมจิ ชั้น2 

โทรศัพท์: 079-287-1158​​​​​​​
ภาษาอังกฤษ
International Pre-School Merry Go Land ศูนย์ทะคะสะโกะ 〒676-0823

47-3 โอชิ 46-1 อะมิดะ-โฉ, ทะคะซะโกะ

โทรศัพท์: 079-448-7577​​​​​​​
ภาษาอังกฤษ
Tokyo International School Shukugawa After school 〒662-0078

เระกาโระ คุระคุเอน 13-28 คิคุทะนิ-โฉ, นิชิโนะมิยะ

โทรศัพท์: 0798-70-7882

(วันจันทร์-เสาร์ 10:00-20:00)​​​​​​​
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
Tokyo International School Shukugawa Kinder garten 〒662-0078

เระกาโระ คุระคุเอน 13-28 คิคุทะนิ-โฉ, นิชิโนะมิยะ

โทรศัพท์: 0798-70-7881

(วันจันทร์-เสาร์ 10:00-20:00)​​​​​​​
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
International Gateway Kobe 〒657-0029

2-2-7 ฮิโอะ-โฉ, นะดะ, โกเบ

โทรศัพท์: 078-862-1105​​​​​​​
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
Kobe Bilingual School (KOBILS) 〒655-0854

7-1-25 โมะโมะยะมะได, ทะรุมิ, โกเบ

โทรศัพท์: 078-766-5795​​​​​​​

ภาษาอังกฤษ (โดยทั่วไป)

ภาษาญี่ปุ่น

 

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนมกราคม ปี 2017
หลังจากนั้น อาจมีองค์กรใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ