• หน่วยงานต่างๆหน่วยงานด้านกีฬา

หน่วยงานด้านกีฬา

 

ชื่อหน่วยงาน สถานที่ติดต่อ

โรงยิมกลางประจำอำเภอโกเบ

(โกเบชิริทสึ ฉูโอไทอิคุคัน)

650-0017

4-1-1, คุสุโนะคิโฉ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-341-7971

 

WEB

ศูนย์กีฬาโอจิประจำอำเภอโกเบ

(โกเบชิริทสึ โอจิสุโพทสึเซนตา)

657-0805

1-1, อะโอยะโฉ, นะดะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-802-0223


WEB

โรงยิมฮิกาชินะดะประจำโกเบ

(โกเบชิริทสึ ฮิกาชินะดะไทอิคุคัน)

658-0025

6-5-11 อุโอซะกิมินะมิมะฉิ, ฮิกาชินะดะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-452-9279


WEB

โรงยิมสุมะประจำโกเบ

(โกเบชิริทสึ สุมะไทอิคุคัน)

654-0035

1-2-2 นะคะจิมะโฉ, สุมะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-734-5588


WEB

โรงยิมทะรุมิประจำโกเบ

(โกเบชิริทสึ ทะรุมิไทอิคุคัน)

655-0033

2-1-22 อะสะฮิกะโอคะ, ทะรุมิ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-709-6262


WEB

โรงยิมนิชิประจำโกเบ

(โกเบชิริทสึ นิชิไทอิคุคัน)

679-3431

5-436 คะสุกะได, นิชิ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-961-1381 


WEB

ศูนย์กีฬาโพโตะไอรันโดะประจำอำเภอโกเบ

(โกเบชิริทสึ โพโตะไอรันโดะสุโพทสึเซนตา)

650-0046

6-12-1 มินะโตะจิมะนะคะมะฉิ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-302-1031


WEB

สวนสาธารณะออกกำลังกายแบบบูรณาการโกเบ

(โกเบโซโกอุนโดโคเอน)

654-0163

มิโดริได, สุมะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-795-5151


WEB

สนามกีฬาคิตะโกเบ เดนเอน

(คิตะโกเบ เดนเอน สุโพทสึโคเอน)

651-1311

จิโระ, อะริโนะมุระมะฉิ, คิตะ, -โกเบ

โทรศัพท์ 078-951-5901


WEB

สวนสุขภาพทะรุมิ

(ทะรุมิเกงโคโคเอน)

655-0852

มะรุโอะ, เมียวดานิมะฉิ, ทะรุมิ,โกเบ

โทรศัพท์ 078-709-2400

WEB

สนามกีฬาโนเอะพิอะ

(โนะเอะพิอะสุตะจิอะมุโกเบ)

652-0855

1-2-2 มิซะกิโฉ, เฮียวโกะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-652-5656

WEB

Shiawase no mura

ชิอะวะเสะโนะมุระ

651-1102

14-1 นะคะอิฉิริยะมะ,ชิโมะทะนิกะมิ, ยะมะดะโฉ, คิตะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-743-8000

WEB

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนมิถุนายน ปี 2014
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ