• หน่วยงานต่างๆพิพิธภัณฑ์・พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

พิพิธภัณฑ์ / พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

พิพิธภัณฑ์

ชื่อหน่วยงาน สถานที่ติดต่อ สถานีใกล้เคียง
พิพิธภัณฑ์ประจำโกเบ 650-0034
24 เคียวมะฉิ, ฉูโอ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-391-0035

WEB
สถานีซันโนะมิยะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เยาวชนประจำอำเภอโกเบ 650-0046
7-7-6 มินะโตะจิมะนะคะมะฉิ, ฉูโอ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-302-5177

WEB
Port liner สถานี มินะมิโคเอน (IKEAมะเอะ)
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ำ 652-0004
37-1 คุซุดานิโฉ, เฮียวโกะ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-351-4488

WEB
จาก JR สถานีซันโนะมิยะ หรือ สถานีโกเบ นั่งรถบัสสาย 7 ลงป้าย คุซุดานิโฉ
ศูนย์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมใต้ดินประจำโกเบ 651-2273
6 โคจิได, นิชิ, โกเบ ภายในสวนสาธารณะเซชินชูโอ
โทรศัพท์ 078-992-0656

WEB
รถไฟใต้ดิน
สถานี เซชินชูโอ
พิพิธภัณฑ์มหาสมุทรประจำโกเบ
Kawasaki World
650-0042
2-2,ฮะโตะบะโฉ, ฉูโอ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-327-8983

WEB
Kawasaki World
โทรศัพท์ 078-327-5401

WEB
รถไฟใต้ดินสายไกคัง สถานี มินะโตะโมะโตะมะฉิ
JR หรือ ฮันชิน สถานี โมะโตะมะฉิ
โกเบโคโซะคุ (ฮันคิว หรือ ซันโย) สถานี โคโซะคุฮะนะคุมะ
พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาโกเบ Kobe Doll Museum 650-0021
3-1-17 ซันโนะมิยะโฉ, ฉูโอ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-327-4680

WEB
JR หรือ ฮันชิน สถานีโมะโตะมะฉิ

 

สถานีซันโนะมิยะ
พิพิธภัณฑ์กาแฟ UCC 650-0046
6-6-2 มินะโตะจิมะนะคะมะฉิ, ฉูโอ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-302-8880

WEB
Port Liner
สถานี มินะมิโคเอง
พิพิธภัณฑ์เครื่องมือช่างไม้ทะเคะนะคะ 650-0004
4-18-25 ยะมะโมะโตะโดริ, ฉูโอ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-242-0216

WEB
จากสถานี ซันโนะมิยะ
JR หรือ ฮันชิน สถานีโมะโตะมะฉิ
รถไฟใต้ดิน สถานีเกนโจมะเอะ
ศูนย์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการอพยพข้ามประเทศ 650-0003
3-19-8 ยะมะโมะโตะโดริ, ฉูโอ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-272-2362

WEB
JR สถานีโมะโตะมะฉิ ทางออกทิศตะวันออก (East Exit) ขึ้นไปทางเหนือของโคอิคะวะซุจิ
รถไฟใต้ดิน สถานีเกนโจมะเอะ 
อาคารวัฒนธรรมโกเบ 657-0838
3-1-2 โอจิโฉ, นะดะ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-882-2028

WEB
JR สถานีนะดะ
ฮันคิว สถานีโอจิโคเอน
JR สถานีนะดะ
สตูดิโอคิตะโนะ
Kitano Meister Garden
650-0004
3-17-1 นะคะยะมะเทะโดริ, ฉูโอ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-200-3607

WEB
JR สถานีโมะโตะมะฉิ
JR หรือ ฮันคิว หรือ ฮันชิน สถานีซันโนะมิยะ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชนชาติจีนในต่างประเทศ ประจำโกเบ 650-0024
3-1-1 ไคกังโดริ, ฉูโอ, โกเบ, จังหวัดเฮียวโกะ
โทรศัพท์ 078-331-3855

WEB
JR หรือ ฮันชิน สถานีโมะโตะมะฉิ
ศูนย์ศิลปะประจำโกเบ
Kobe Art Village Center
652-0811
5-3-14 ชินไคฉิ, เฮียวโกะ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-512-5500

WEB
โกเบโคโซะคุ สถานีชินไคฉิ
JR สถานีโกเบ
รถไฟใต้ดิน สถานีมินะโตะคะวะโคเอง
อาคารรำลึกถึงซุนยัดเซน 655-0047
2051 ฮิกะชิไมโกะโฉ, ทะรุมิ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-783-7172

WEB
JR สถานีไมโกะ
สถานีซันโยไมโกะโคเอง
ศูนย์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสะพาน 655-0047
4-114 ฮิกะชิไมโกะโฉะ, ทะรุมิ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-784-3339

WEB
JR สถานีไมโกะ
สถานีซันโยไมโกะโคเอง

พิพิธิภัณฑ์ศิลปะ

ชื่อหน่วยงาน สถานที่ติดต่อ สถานีใกล้เคียง
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเพื่อรำลึกถึงโคะอิโซะประจำโกเบ
Koiso Memorial Museum of Art
658-0032
5-7 โคโยโฉนะคะ,ฮิกะชินะดะ, โกเบ ( ภายในสวนสาธารณะรคโคะไอรันโดะ)
โทรศัพท์ 078-857-5880

WEB
Rokko Liner สถานี ไอรันโดะคิตะกุฉิ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะแฟชันโกเบ 658-0032
2-9-1 โคโยโฉนะคะ, ฮิกะชินะดะ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-858-0050

 

WEB
Rokko Liner สถานี ไอรันโดะเซนตา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำจังหวัดเฮียวโกะ 657-0073
1-1-1 วะคิโนะฮะมะไคกังโดริ, ฉูโอ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-262-0901

WEB
JR สถานีนะดะ
ฮันชิน สถานีอิวะยะ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะโคเซทสึ 658-0057
2-12-1 มิคะเกะกุนเกะ, ฮิกะชินะดะ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-841-0652

WEB
ฮันคิว สถานีมิคะเกะ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮะคุทสึรุ 658-0063
6-1-1 สุมิโยะชิยะมะเทะ, ฮิกะชินะดะ, โกเบ
โทรศัพท์ 078-851-6001

WEB
ฮันคิว สถานีมิคะเกะ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะยูคะริโกเบ 658-0032
2-9-1 โคโยโฉนะคะ, ฮิกะชินะดะ, โกเบ
(โกเบฟาชชอนบิจูทสึคัน ชั้น 1)
โทรศัพท์ 078-858-1520

WEB

Rokko Liner

สถานีไอรันโดะเซนตา

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนมิถุนายน ปี 2014
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ