• ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นที่เรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ชื่อหัวข้อ ภาษา ผู้จัดทำ URL

สนุกกับภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ! กิองโกะคืออะไร?
กิไทโกะคืออะไร?

ภาษาญี่ปุ่น e-Japan 
สถานวิจัยภาษาญี่ปุ่นแห่งชาติ
WEB

“ ตำราเรียนสำหรับเด็กชาวบราซิลที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น”
“ ตำราเรียนสำหรับเด็กชาวฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น”
“ ตำราเรียนสำหรับเด็กชาวสเปนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น”
“ ตำราเรียนสำหรับเด็กชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น”
“ ตำราเรียนสำหรับเด็กชาวไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น”

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาตะกะลอค
ภาษาสเปน
ภาษาเวียดนาม
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศโตเกียว (โตเกียว ไกโคคุโกะ ไดกะคุ)  
ศูนย์วิจัยเพื่อการศึกษาภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
WEB
“ สมุดฝึกฮิระกานะ”
“สมุดฝึกคะตะคะนะ”
“หนังสือรวมศัพท์พื้นฐาน”
ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอาระเบีย
ภาษาเวียดนาม
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
ภาษารัสเซีย
ภาษาตุรกี
ภาษาเอธิโอเปีย
ภาษาไทย
ภาษาสิงหล
ภาษพม่า
สมาคมสวัสดิการสังคม 
สะโพโตะ21
WEB
เวอร์ชัน Web ความท้าทายของเอริน
นิฮงโกะ เดะคิมัส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี /เกาหลีเหนือ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอินโดนีเซีย
หน่วยงานอิสระ
กองทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
WEB
NIHONGO eな
-Portal for Learning Japanese-
ภาษาอังกฤษ หน่วยงานอิสระ 
กองทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
ศูนย์นานาชาติคันไซ
WEB
นิฮงโกะ โวะ มะนะโบ เรียนภาษายี่ปุ่นกันเถอะ ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี/ เกาหลีเหนือ
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเวียดนาม
ภาษากัมพูชา
การประชุมวิจัยสื่อการสอนภาษาญี่ปุ่น
(ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการฯ)
WEB
ฉิมะตะ โนะ นิฮงโก
"Real World Japanese"
ภาษาอังกฤษ นิติบุคคล 
สมาคมเผยแพร่การเรียนภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ
WEB
Survival Japanese ภาษาอังกฤษ นิติบุคคล 
สมาคมเผยแพร่การเรียนภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ
WEB
คันจิเดะ มะนะบุ นิฮงโกะ เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวคันจิ ภาษาอังกฤษ นิติบุคคล 
สมาคมเผยแพร่การเรียนภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ
WEB
Learning Supplements ภาษาอังกฤษ นิติบุคคล 
สมาคมเผยแพร่การเรียนภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ
WEB
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้การอ่านภาษาญี่ปุ่น
Reading Tutor
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาดัตช์
ภาษาสโลเวเนีย
ภาษาสเปน
มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว WEB
NHK WORLD ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาอาระเบีย
ภาษาสเปน
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเบงกอล
ภาษาฝรั่งเศษ
ภาษาเปอร์เซีย
ภาษาสวาฮีลี
ภาษาพม่า
ภาษาฮินดี
ภาษาโปรตุเกล
ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษารัสเซีย
ภาษาอูรดู
NHK WORLD WEB
JPLANG ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาไทย
ภาษาเวียดนาม
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษามาเลเซีย
ภาษาเซอร์เบีย
ภาษาอิตาลี
ภาษาเยอรมัน
ภาษาโปแลนด์
ポーランド語<
ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศโตเกียว (โตเกียว ไกโคคุโกะ ไดกะคุ)
ศูนย์จัดการข้อมูล
WEB

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกรกฎาคม ปี 2013
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ