• ปัญหาประเด็นการจ้างงาน

การเลิกจ้าง

เมื่อถูกเลิกจ้างงานกระทันหัน เมื่อไม่ได้รับการจ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง กรณีไม่ได้รับการจ่ายเงินเดือน เนื่องจากบริษัทล้มละลาย
กรณีเลิกจ้าง (ไม่เพียงแค่พนักงานประจำเท่านั้น, ยังรวมถึง พนักงานไม่ประจำ,พนักงานพาร์ทไทม์, หรือผู้ที่ยังอยู่ในช่วงทดลองงานที่เกินกว่า 14วัน ด้วย) ตามหลักทั่วไปนายจ้างต้องแจ้งแก่ลูกจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 30วัน และต้องจ่ายค่าแรงเฉลี่ย 30วันขึ้นไป (ซึ่งเรียกว่าเงินค่าตอบแทนการแจ้งเลิกจ้างงานล่วงหน้า) เรียกเก็บบริษัทให้จ่ายค่าแรงได้โดยตรง ถ้าหากบริษัทไม่ทำตามที่คุยกัน ให้ลูกจ้างคำนวณเงินเดือนในส่วนที่ยังไม่ได้รับและนำไปเรียกเก็บเป็นการรับรองเนื้อหาได้ กรณีที่บริษัทไม่จ่าย ให้ร้องเรียนไปยังหน่วยตรวจมาตรฐานแรงงาน โดยนำเอกสารทั้งหมดที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับการรับรองเนื้อหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเงินเดือน, สำเนาบัตรลงเวลา, เอกสารตอนทำสัญญา, ข้อบังคับการทำงาน, หรือให้รวบรวมเนื้อหาที่ได้พูดคุยกับบริษัทไว้ ระบบการสำรองจ่ายค่าแรง คือระบบที่องค์กรสวัสดิการและสุขภาพของแรงงานจ่ายเงินค่าแรงแทนนายจ้างในอัตราที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างงานจากบริษัทที่ล้มละลายโดยที่ยังไม่ได้รับค่าแรง จำนวนเงินสำรองจ่ายจะคิดเป็น 80%ของค่าแรงที่ไม่ได้รับ แต่ทว่า มีการกำหนดเงินสูงสุดไว้ที่ 880,000-2,960,000เยน ตามอายุตอนที่ออกจากงาน

สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ท่านที่บริษัทอยู่ในอำเภอโกเบเขตฉูโอ, เขตนะดะ

หน่วยตรวจมาตรฐานแรงงาน โกเบ-ฮิกาชิ

650-0024 29 ไคกังโดริ, เขตฉูโอ, อำเภอโกเบ

โกเบฉิโฮโกโดโฉชะ ชั้น3

โทรศัพท์ 078-332-5353 โทรสาร 078-332-5918
ท่านที่บริษัทอยู่ในอำเภอโกเบเขตเฮียวโกะ, เขตนะกะตะ, เขตสุมะ, เขตทะรุมิ, เขตคิตะ, เขตนิชิ

หน่วยตรวจมาตรฐานแรงงาน โกเบ-นิชิ

652-0802 10-1-5 มิซุกิโดริ, เขตเฮียวโกะ, อำเภอโกเบ

โทรศัพท์ 078-576-1831 โทรสาร 078-575-0275
ท่านที่บริษัทอยู่ในอำเภอโกเบเขตฮิกาชินะดะ

หน่วยตรวจมาตรฐานแรงงาน นิชิโนะมิยะ

662-0942 7-35 ฮะมะโฉ, อำเภอนิชิโนะมิยะ

นิชิโนะมิยะฉิโฮโกโดโฉชะ

โทรศัพท์ 0798-26-3733 โทรสาร 0798-26-3799

กรณีที่ต้องการปรึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ

 • หน่วยตรวจมาตรฐานแรงงานเฮียวโกะ มุมปรึกษาแรงงานชาวต่างชาติ

  650-0044 1-1-3 ฮิกาชิคะวะซากิโฉ, เขตฉูโอ, อำเภอโกเบ โกเบคุริสุตะรุทะวา ชั้น16
  โทรศัพท์ 078-367-9151
  ภาษาที่รองรับ – ภาษาจีน วันอังคาร,วันพุธ (9:00-17:00)
 • (มูลนิธิ) เฮียวโกะเกง โคคุไซโคริวเคียวไค ไกโคคุจินเกงมิน อินฟอเมชั่นเซนตา ปรึกษาปัญหาแรงงานโดยเฉพาะ

  650-0044 1-1-3 ฮิกาชิคะวะซากิโฉ, เขตฉูโอ, อำเภอโกเบ โกเบคุริสุตะรุทะวา ชั้น6
  โทรศัพท์ 078-382-2052
  ภาษาที่รองรับ- ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส

ประกันการว่างงาน (เงินเลี้ยงดูการว่างงานของประกันการจ้างงาน)

จะได้รับเงินเลี้ยงดูจากการว่างงานเมื่อ

 • เข้าประกันการจ้างงาน
 • มีความตั้งใจจะหางานอีกครั้ง
 • มีระยะเวลาการเข้ามากกว่า 12ปีขึ้นไป ตามหลักพื้นฐาน2ปี ก่อนมีการออกจากงาน (มากกว่า 6เดือนขึ้นไปต่อ1ปี ในกรณีที่ออกจากงานเนื่องจากภาวะบริษัท) (ไม่ต้องบริษัทเดียวกันก็ได้)

ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฮาโลวาคุ hello work

ถ้าไม่ได้เข้าประกันการจ้างงาน

ทางฮาโลวาคุจะแนะนำให้ทางบริษัทเข้าประกันการว่างงาน โดยให้ส่งที่อยู่ของคุณ หรือสถานที่ตั้งของบริษัทไปยังฮาโลวาคุที่รับผิดชอบ ซึ่งจะจัดทำ “คำร้องการตรวจสอบการได้มาของคุณสมบัติของผู้ประกันตน” กรณีทำหลังจากลาออกจากบริษัท ให้แนบเอกสารแสดงรายละเอียดเงินเดือน(สลิปเงินเดือน)มาเป็นหลักฐานว่าได้ทำงานบริษัทนั้นๆ

สถานที่ติดต่อสอบถาม

มุมบริการการจ้างงานชาวต่างชาติโกเบ


WEB

1-3-1 ไอโออิโฉ, เขตฉูโอ, อำเภอโกเบ โทรศัพท์ 078-362-4570
ภาษาที่รองรับ - ภาษาจีน (วันจันทร์, วันอังคาร 10 :00-12 :00 13 :00-16 :00)
ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส (วันพุธ, วันพฤหัส 13 :00-17 :00)

ผู้ที่กำลังหางาน

องค์กรสาธารณะที่ให้ข้อมูล ได้แก่

 • มุมบริการการจ้างงานชาวต่างชาติโกเบ (แนะนำให้ไปหลายรอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่เสมอ)

  *มีห้องสำหรับเด็ก และห้องสำหรับให้นมบุตร, และมีโกเบฮาโลวาคุสำหรับคุณแม่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็ก (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

ฮาโลวาคุ พุระซะซันโนะมิยะ

651-0088 7-1-1 โอะโดะเอะโดริ, เขตฉูโอ, อำเภอโกเบ  นิฮงเซเมอิซันโนะมิยะเอคิมะเอะบีรุ ชั้น 1

โทรศัพท์ 078-231-8609 โทรสาร 078-231-8610

 • บริการฮาโลวาคุ ทางอินเตอร์เน็ต WEB

ข้อมูลภาคเอกชน

 • GaijinPot.com WEB
 • Hiragana Times Jobs in Japan WEB
 • Japan Times Jobs WEB (หรือ Japan Times ฉบับวันจันทร์)
 • Daily Yomiuri ฉบับวันพุธของทุกสัปดาห์ 
 • การรับสมัครงานชาวต่างชาติ NAVI Job Japan WEB
 • Dai Job Inc WEB
 • HIWORK WEB

留学生の方へ

 • ข้อมูลหางานของนักเรียนชาวต่างชาติ (องค์กรช่วยเหลือนักเรียนญี่ปุ่น)
   WEB
 • การบริการข้อมูลช่วยเหลือการหางานเพื่อนักเรียนชาวต่างชาติ (สมาคมนักเรียนต่างชาติระหว่างประเทศ) WEB

*สำหรับการหางานที่ญี่ปุ่น ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นจงควรฝึกฝนในสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้
* มีความทักษะ หรือมีคุณสมบัตรก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกันยายน ปี 2016
หลังจากนั้น อาจมีองค์กรใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร)