• ปัญหาช่องทางปรึกษา

DV ความรุนแรงในครอบครัว

1. DV

DV คือ การใช้ความรุนแรงที่เกิดจากคนใกล้ชิดเช่น แฟนหรือคู่สมรส เป้นต้น โดยส่วนมากผู้ที่โดนกระทำความรุนแรงมักจะเป็นผู้หญิง
แก่น DV คือ การพยายามควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งจึงเกิดเป็นการใช้ความรุนแรงขึ้น ซึ่งการใช้ความรุนแรงนั้นมีหลากรูปแบบ

 • การใช้ความรุนแรงกับร่างกาย --- การชกต่อย, การเตะ, การฉุดกระชากไป, การขว้างของใส่ เป้นต้น
 • การใช้ความรุนแรงทางจิตใจ – การตะโกนเสียงดังใส่, การด่าทอ, การข่มขู่, การเฉยเมย เป็นต้น
 • การใช้ความรุนแรงทางเพศ --- การข่มขืน, การไม่ให้ความร่วมมือคุมกำเนิด เป็นต้น
 • การใช้ความรุนแรงทางการเงิน --- การไม่ให้เงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน, การไม่ให้ออกไปทำงาน เป้นต้น
 • การใช้ความรุนแรงทางสังคม --- การจำกัดความประพฤติ, ไม่ให้พบเพื่อน, การริบพาสปอร์ตไว้ เป็นต้น
 • การใช้ความรุนแรงโดยใช้ลูก --- การกีดกันลูก, การกระทำความรุนแรงต่อหน้าลูก เป็นต้น
 • การไม่ให้ความร่วมมือในการต่อวีซ่า, ไม่ให้เกียรติวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมหรืออาหารของประเทศคุณ เป็นต้น

2. ถ้าได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำความรุนแรง...

ความรับผิดชอบต่อการกระทำความรุนแรง ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้เสียหาย ถึงแม้ผู้ที่กระทำความรุนแรงจะบอกว่ามีเหตุผลที่กระทำนั้น ถ้ารู้ถึงสาเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์สามีภรรยา ให้ปรึกษาองค์กรเฉพาะทาง อย่าได้วิตกกังวลเพียงผู้เดียว และหากอยากแยกจากผู้ที่ประทุษร้าย ก็มีระบบที่จะให้ความคุ้มครองชั่วคราวหรือคำสั่งคุ้มครองอีกด้วย
*เกี่ยวกับการประกาศคำสั่งคุ้มครอง--- คำสั่งเพื่อการคุ้มครองจากอันตราย การประกาศจากคำสั่งศาลยุติธรรม

 • คำสั่งห้ามเข้าใกล้ – คำสั่งที่สั่งให้ผู้ที่ประทุษร้ายห้ามเข้ามาใกล้ ระยะเวลา 6เดือน

 • คำสั่งห้ามเข้าใกล้ลูกและญาติ --- คำสั่งที่ห้ามให้ผู้ประทุษร้ายเข้าใกล้ญาติหรือลูกของท่าน(ท่านที่อายุต่ำกว่า 20ปี) ระยะเวลา 6เดือน

 • คำสั่งให้ย้ายออก--- คำสั่งที่ให้ผู้ที่เป็นสามีย้ายออก ระยะเวลา 2เดือน
  + ผู้ประทุษร้ายทำผิดคำสั่งจะถูกลงโทษ
  + หากเกินระยะเวลาคำสั่งคุ้มครองแล้ว แต่สภาพการณ์ยังมีอันตราย สามารถยื่นขอความคุ้มครองได้อีกครั้ง
  + เพื่อการยื่นขอความคุ้มครอง มีความจำเป็นที่จะต้องไปปรึกษากับแผนกความปลอดภัยในชีวิตของตำรวจหรือที่ปรึกษาการกระทำความรุนแรงกับผู้หญิง (ศูนย์ให้ความช่วยเหลือการใช้ความรุนแรงระหว่างคู่สมรสของอำเภอโกเบ) ก่อน

3. 相談窓口 ※ 緊急の場合は110番

ชื่อองค์กร เวลาที่ให้คำปรึกษา สถานที่ติดต่อ
ที่ปรึกษาการกระทำความรุนแรงกับผู้หญิง (ศูนย์ให้ความช่วยเหลือการใช้ความรุนแรงระหว่างคู่สมรสของอำเภอโกเบ)

ทุกวัน ( ยกเว้น วันที่ 28 ธันวาคม – 4 มกราคม)

9:00 – 17:00
078-382-0037
เฮียวโกะเกงริทสึโจะเสคะเทเซนตา (ศูนย์ครอบครัวสตรีประจำจังหวัดเฮียวโกะ) ทุกวัน 9:00 – 17:00

078-732-7700

NGO โกเบไกโคคุจินคิวเองเน็ตโตะ

วันศุกร์ 13:00-20:00

ภาษาอังกฤษ/ ภาษาตากะลอค/ ภาษาสเปน/ ภาษาโปรุเกส /ภาษาจีน ( ถึง 18:00)

078-232-1290

วีเมนสุเน็ตโตะโกเบ

วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์

10:00 -16:00

(เบอร์สายด่วยปรึกษาปัญหาการใช้ความรุนแรง)
078-731-0324
ตำรวจจังหวัดเฮียวโกะ โรคจิตสะกดรอยตาม หรือ ปรึกษาปัญหาการใช้ความรุนแรง 24 ชั่วโมง

078-371-7830

W・Sเฮียวโกะ

วันพฤหัสฯ  12:00 – 17:00

078-251-9901

ที่ทำการตำบล แผนกการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็ก

วันจันทร์ – วันศุกร์

8:45 – 17:30

東灘 ฮิกาชินะดะ 078-841-4131(代)
灘 นะดะ 078-843-7001(代)
中央 ฉูโอ 078-232-4411(代)
兵庫 เฮียวโกะ 078-511-2111(代)
北 คิตะ 078-593-1111(代)
北区北神分室 คิตะคุโฮะคุชินบุนชิทสึ 078-981-1748
長田 นะกะตะ 078-579-2311(代)
須磨  ซุมะ 078-731-4341(代)
北須磨支所  คิตะซุมะชิโชะ 078-793-1313(代)
垂水 ทารุมิ 078-708-5151(代)
西 นิชิ 078-929-0001(代)

อื่นๆ ท่านสามารถปรึกษาแผนกความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของตำรวจในตำบลที่ท่านอาศัยอยู่หรือปรึกษาได้ที่แผนกประกันสุขภาพและสวัสดิการของแต่ละตำบล

※ 緊急の場合は110番

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนเมษายน ปี 2015
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ